Bilder

I nuläget ska vi inte använda mycket bilder på medarbetar­webben. Undantaget kan vara om man behöver en illustration för att beskriva en process eller en instruktion.

Vi ska inte använda bilder enbart i dekorativt syfte.

Ladda upp en bild i bildarkivet

Om man laddar upp en bild i medarbetarwebbens bildarkiv kan samma bild användas på flera sidor, utan att man behöver ladda upp den flera gånger.

För att ladda upp en bild går du till bildarkivet, genom att klicka på symbolen med fyrkanter. Där väljer du Bildarkiv.

I bildarkivet finns en mappstruktur som är tänkt att påminna om den som vi har i Mediabanken. Välj den mapp som passar bäst för din bild. (Kontrollera gärna att din bild inte redan ligger där det är onödigt att ladda upp den flera gånger.)

Klicka sedan på Ladda upp bild.

Fyll i bildbeskrivning (detta är bildens alt-text).

Klart!

Lägga in bild i en artikel

Använda bildmodulen för att lägga in en bild i en artikel. Du finner den i verktygslisten bredvid symbolen för textmodul.

När du klickar på symbolen för bildmodul får du upp en vy av bildarkivet. Där väljer du vilken bild du vill ha, genom att klicka på den. I artikeln dyker det då upp en bildmodul med din bild i.

Bildtext

För att lägga till en bildtext dubbelklickar du på bilden.

I det svarta fältet högst upp väljer du fliken Texter. I textrutan "Bildtext (visas under bilden)" skriver du i din text.

Du hittar mer information på Sitevisions hjälpwebb.

Sitevision om bildtexter

Av upphovsrättsliga skäl ska vi alltid lägga in fotografens namn som bildtext. Skriv "Foto: Förnamn Efternamn".

Alternativ text

Alternativtext är en text som används om bilden inte visas eller om en funktionshindrad person använder hjälpmedel för att ta del av informationen.

Du måste inte alltid fylla i en sådan text. Om bilden är ett designelement eller en dekorationsbild ska du inte fylla i någonting. I koden blir det då alt="" vilket gör att hjälpmedelsverktyg hoppar över bilden.

När man laddar upp en bild i bildarkivet går det att ange en beskrivning på metadatafliken på bilden.

Om det finns det en beskrivning på den aktuella bilden med metadata kan du välja detta alternativ annars står det "Ingen bildbeskrivning angiven".

Poängen med detta är att man ska slippa att fylla i en alternativtext varje gång bilden används. Fyll istället i en bra beskrivning i metadatafältet när du laddar upp bilden.

Här kan du fylla i en egen alternativtext. Tänk på att fylla i en text som förmedlar någonting om bilden. Lägger du inte inte in en egen alt-text så används den alt-text som lades in när bilden laddades upp.

Vill du inte fylla i en alternativtext så väljer du "Ingen (för dekorationsbilder)".

Sitevisions fördefinierade storlek

Det är viktigt att varje bild är inställd på rätt fördefinierade storlek för att minska tiden som webben laddar sidan. När du lägger in en ny bild behöver du kontrollera så att detta är gjort. Du hittar mer information på Sitevisions hjälpwebb.

Sitevision om fördefinierade bildstorlekar

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen