Tabeller

I Sitevision finns det tabeller som standard. Vi har också tagit fram andra tabellformat som du kan kopiera och använda.

Du kan läsa mer om hur du använder standardtabeller och ändrar i befintliga på Sitevisions hjälpwebb.

Om tabeller på Sitevisions hjälpwebb

OBS! Utseendet sätts upp centralt i Sitevision. Om du behöver ett annat utseende än det som finns idag, behöver du ta kontakt med ansvarig för detta så sätts det upp centralt så att alla kan ta del av detta utseende.

Använd inte tabeller i onödan

Rätt använda kan tabeller underlätta läsningen och göra det enklare att förstå sammanhang mellan exempelvis siffror och text. Men använd inte tabeller i onödan. Ofta går det bra att beskriva saker i löpande text istället för att skapa en tabell.

Mallar tabellformat

Exempel på tabell med två spalter (lite text i vänsterspalten, mycket text i högerspalten)

Fält

Beskrivning

Ärendemening

Används för sökning av ord i ärenderubriker, till exempel utlysning, avtal, anställning, stipendium, entledigande. Även fritextsökning är möjlig.

Löpnummer

Det fyrsiffriga unika numret i ett diarienr, till exempel SU FV 4.2.9-0112-24.
Obs! Samma löpnummer kan finnas för olika år. Kontrollera därför alltid årtalet.

Punktnotations-nummer

Numret närmast före löpnumret, till exempel SU FV 4.2.9-0112-24.

Det går att söka på punktnotationsnummer i fältet ”Ärendetyp” i serier fr.o.m. 2013-01-01. I äldre serier kan man i stället söka på dossiébeteckning i fältet ”Diariebeteckning”.

Extern referens

Ibland kan det förekomma två diarienummer för ett och samma ärende. Det kan vara vårt eget diarienummer, men även motpartens (annan institution eller avdelning inom Stockholms universitet) eller en extern parts diarienummer som det i dessa fall går att söka på i detta fält.

Motpart eller avsändare/mottagare (dubbel funktion)

Motpart kan vara namn på person, företag, myndighet eller organisation, som skrivits in i diariet som motpart när ärendet skapades.

Avsändare/mottagare: Namn på person, företag, myndighet eller organisation, vilken/vilka som har skickat dokumentet eller till vilken/vilka dokumentet har skickats.

Tips! Om tecknet % placeras mellan för- och efternamn får du även träff på namn med mellanliggande initial Till exempel får du träff på Anna G Andersson vid sökning på Anna%Andersson.

Exempel på en tabell med två spalter överst och en bred spalt under

Fält i ärendekortet

Fält

Obligatoriskt

Ärendemening

Ja

Ärendemeningen beskriver vad ärendet handlar om.

  • Den ska vara tydlig och förståelig för en utomstående
  • Var konsekvent (använd standardformuleringar för återkommande ärendetyper)
  • Börja med nyckelord (t ex ansökan, upphandling av, beslut, avtal, remiss) följt av uppgifter om vad ärendet gäller eller vad som gör ärendet unikt för att göra ärendet sökbart (t ex vad ansökan eller beslutet gäller eller vad som upphandlas)
  • Skriv aldrig personnamn eller personnummer i ärendemeningen
  • Skriv årtal enligt modellen ÅÅÅÅ-MM-DD (2016-01-10)

Handläggare

Ja

Välj ansvarig handläggare för ärendet från listan över handläggare. För att lägga till nya handläggare i listan, se Lägga till handläggare

Ärendetyp

Ja

Välj ärendetyp (punktnotationsnummer) från klassificeringsstrukturen eller dokumenthanteringsplanen.

Motpart

Nej

Motpart ska användas när det finns en extern motpart i ärendet. Kan antingen vara en person eller en organisation.

JK-balans

Nej

Kryssa i rutan om ärendet ska redovisas till Justitiekanslern (JK). Använd kategorier/förval för vanliga typer av JK-ärenden.

Exempel på tabell med bild och tre spalter

Produktnamn

Ca-pris

SU_Dell

Dell Latitude 7340 13”
Dator inklusive nätverksdongel
Artnr: SU_7340_I5

14 533 kr

SU_Dell

Dell Latitude 7340 13”
Dator inklusive nätverksdongel
Artnr: SU_7340_I5

14 533 kr

SU_Dell

Apple MacBook Pro 14"
Dator inklusive nätverksdongel
(beställningsvara)

24 600 kr

SU_Dell

Apple MacBook Pro 14"
Dator inklusive nätverksdongel
(beställningsvara)

24 600 kr

Exempel på tabell med ikoner

Ikon

Beskrivning

ikon för ärende

Ny åtgärd/handling

Lägg till en ny handling i ärendet. I handlingskortet kan digitala handlingar bifogas.

ikon för ärende

Ärendelänkar

Lägg till länkar till andra ärenden. Se Skapa länkar mellan ärenden.

ikon för ärende

Kategorisera

Lägg till kategori med förifyllda metadata på ärendekortet. Endast huvudregistrator kan skapa nya kategorier.

ikon för ärende

E-post

Skicka e-post ur ärendet till handläggare eller annan mottagare.

ikon för ärende

Motpart

Lägg till en motpart eller flera motparter.

ikon för ärende

Direkt ärendeåtkomst

Ge handläggare åtkomst till ärenden som personen inte är handläggare i. Kan användas för att ge åtkomst till ärenden som är sekretessmarkerade eller där handläggaren inte har tillgång till serien/institutionens diarium.

ikon för ärende

Sekretess

Markera ärendet med sekretess. Lägg till "offentlig ärendemening" när ett ärende blir sekretessmarkerat. När ett ärende är sekretessmarkerat kan bara huvudregistrator, registrator och tilldelad handläggare öppna ärendet och läsa handlingarna. Andra användare ser bara den offentliga ärendemeningen.

Läs mer här: Sekretess

ikon för ärende

GDPR

Markera om ärendet som innehåller känsliga personuppgifter. Markeringen "skyddad" begränsar behörighet i ärendet. När ett ärende är skyddat kan bara huvudregistrator, registrator och tilldelad handläggare läsa handlingarna och se vem som är avsändare/mottagare och motpart i ärendet.

Läs mer här: GDPR

ikon för ärende

Generera rapport

Hämta uppgifter och lista över handlingar ur ärendet. Går att spara som pdf-fil.

Exempel på tabell med grupper

Gruppens namn

Disciplinnämnden

Studentrepresentanter

2

Ordinarie ledamöter

3

Antal möten per termin

20

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Rätts-sekretariatet

Gruppens namn

Universitetsstyrelsen

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

12

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

CIVIS Global Student Council (med andra lärosäten)

Studentrepresentanter

4

Ordinarie ledamöter

44

Antal möten per termin

4

Språk

Engelska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Civis five Hub Councils (med andra lärosäten)

Studentrepresentanter

2 per hubb, 10 totalt

Ordinarie ledamöter

22 (2 per lärosäte)

Antal möten per termin

4

Språk

Engelska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Civis Participative Council (med andra lärosäten)

Studentrepresentanter

1

Ordinarie ledamöter

4 per lärosäte

Antal möten per termin

1-2

Språk

Engelska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Gemensamma rutiner och processer för internationell mobilitet (DIM)

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

8

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen

Gruppens namn

Granskningsgruppen för kommunbyten av VFU-placering (referensgrupp)

Studentrepresentanter

1

Ordinarie ledamöter

3

Antal möten per termin

1

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen

Gruppens namn

Utbildnings-planering (styrgrupp)

Studentrepresentanter

2

Ordinarie ledamöter

7

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen

Gruppens namn

IT-styrgruppen

Studentrepresentanter

2

Ordinarie ledamöter

6

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

IT-avdelningen

Gruppens namn

Miljörådet

Studentrepresentanter

2

Ordinarie ledamöter

6

Antal möten per termin

2-3

Språk

Svenska (kan hållas på engelska)

Ansvarig institution, avdelning

Planerings-sekretariatet

Gruppens namn

Områdes-övergripande rådet (OR)

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

10

Antal möten per termin

4-5

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Portföljforum

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

10

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

IT-avdelningen

Gruppens namn

Delportfölj Digitala kanaler

Studentrepresentanter

2

Ordinarie ledamöter

6

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

IT-avdelningen

Gruppens namn

REBUS - rektors beredning för universitets-gemensamma utbildningsfrågor och system för kvalitetssäkring

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

10

Antal möten per termin

5

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

15

Antal möten per termin

1

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen
Personal-avdelningen

Gruppens namn

AM-utskottet (RALV)

Studentrepresentanter

1

Ordinarie ledamöter

12

Antal möten per termin

3

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen
Personal-avdelningen

Gruppens namn

US-utskottet (RALV)

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

9

Antal möten per termin

2

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen
Personal-avdelningen

Gruppens namn

Samordnings-gruppen för ULF (Utveckling, Lärande och Forskning)

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

9-13

Antal möten per termin

3-4

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Stockholm trio - arbetsgrupp för forskarutbildning

Studentrepresentanter

1 per lärosäte

Ordinarie ledamöter

1-3 per lärosäte

Antal möten per termin

Paus

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Stockholm trio - grupp med utbildnings-ansvariga för nya utbildnings-samarbeten

Studentrepresentanter

1 per lärosäte

Ordinarie ledamöter

1-2 per lärosäte

Antal möten per termin

1-4

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Hörande-församlingen

Studentrepresentanter

12

Ordinarie ledamöter

48

Antal möten per termin

0-4

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Lednings-sekretariatet

Gruppens namn

Strategiska fastighetsfrågor

Studentrepresentanter

3

Ordinarie ledamöter

7

Antal möten per termin

6

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Fastighets-avdelningen

Gruppens namn

Webbportal för studenthälsa (styrgrupp med andra lärosäten och UHR)

Studentrepresentanter

1

Ordinarie ledamöter

8-10

Antal möten per termin

6

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

Student-avdelningen

Gruppens namn

Årets lärare (beredningsgrupp)

Studentrepresentanter

3-4

Ordinarie ledamöter

3-4

Antal möten per termin

2 (våren)

Språk

Svenska

Ansvarig institution, avdelning

CEUL:s kansli

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen