Översättningar

Du skapar artiklar på engelska genom att utgå från den svenska artikeln. Den kommer att vara placerad på samma plats som den svenska i strukturen.

Alla sidor behöver inte översättas men det är något vi ändå ska sikta på. Prioriteringen i arbetet är att först skapa de sidor som i nuläget finns på den engelska staff-webben. Kontaktelement innehåller fält både för svenska och engelska och rätt språk visas beroende på vilken sajt besökaren befinner sig.

Varje innehållsansvarig avdelning ansvarar för att ta fram engelska artiklar för det egna materialet.

I uppbyggnadsfasen kommer bara du som redaktör att kunna se sidorna publicerade. Vi planerar lansering av den engelska staff-webben till i september.

Gör så här

  1. Hitta den artikel du ska skapa en engelsk version av. Du hittar den i sajtträdet eller genom att söka fram den.
  2. Markera sidan och högerklicka, välj Översättningar. Då delas skärmen i två delar: det svenska originalet ligger i den högra delen och i den vänstra delen kommer du att jobba med den engelska versionen.
  3. I den vänstra delen klickar du på pilen upptill i den grå listen. Välj Skapa översättning till "Engelska".
  4. I fönstret som öppnas ersätter du i fältet "Namn" den svenska rubriken med rubrik på engelska.
  5. Kontrollera att sidan skapas på rätt ställe i strukturen, det anges i fältet "Placering". Du ser det i länkstigen som visas i fältet och du kan också kontrollera det genom att klicka på bladet i fältet så att du ser hela trädet, ev. ändra och sedan klicka på OK.
  6. Klicka på "Översätt". Nu skapas en sida i det engelska trädet.
  7. Nu kan du börja skriva in engelsk text. Det svenska originalet ligger kvar i högra delen så att du kan gå tillbaka och kontrollera din engelska version mot den svenska.
  8. När du är klar högerklickar du på sidan i trädet och väljer "Lägg till i publiceringsprojekt: English". Du kan då publicera alla dina engelska sidor samtidigt längre fram.
  9. Du ta bort översättningslayouten genom att klicka på krysset i den vänstra delen uppe till vänster i den grå listen.

Du ser om en sida är översatt genom att sidan i strukturen är markerad med en glob.

Video

Senast uppdaterad: 2024-06-17

Sidansvarig: Kommunikationsavdelningen