Kalendarium

Här finns mötestider för samhällsvetenskapliga fakulteten för 2024. Kontakta ansvarig person för mötet om inte lokal/zoomlänk finns angiven.

Januari

 • 16 januari, Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
 • 17 januari, Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
 • 18 januari, Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
 • 22 januari, Docenturnämnd 15.00, Myran

Februari

 • 6 februari, Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
 • 8 februari, Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
 • 8 februari, Prefektmöte 13.00-16.00, Kungstenen
 • 12 februari, Docenturnämnden 15.00, Myran
 • 13 februari, Lärarförslagsnämnd III 15.00, Grodan
 • 14 februari, Fakultetsnämnden 13:00 - 16.00 Kungstenen

Mars

 • 5 mars, Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
 • 7 mars, Möte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå 13-14
 • 6 mars, Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
 • 11 mars, Docenturnämnden 15.00, Myran
 • 14 mars Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
 • 20 mars, Fakultetsnämnden 13:00-16:00 Gula Villan

April

 • 9 april, Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
 • 10 april, Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
 • 11 april, Prefektmöte 13.00-16.00, Bergsmannen
 • 11 april, Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
 • 15 april, Docenturnämnden 15.00, Myran

Maj

 • 7 maj, Lärarförslagsnämnd I 13.00, Grodan
 • 8 maj, Lärarförslagsnämnd II 13.00, Grodan
 • 13 maj, Docenturnämnden 15.00, Myran
 • 16 maj, Lärarförslagsnämnd III 13.00, Grodan
 • 16 maj, Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA), kl.10.00-12, Grodan
 • 22 maj, Fakultetsnämnden kl. 13:00-16:00, Pärlan Albano
 • 23 maj, Möte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå kl. 9.30-11.30,
 • 23 maj, Prefektmöte 13.00-16.00, Kansliets lunchrum plan 2, A-huset

Juni

 • 4 juni, Lärarförslagsnämnd I kl.13.00, Ugglan
 • 5 juni, Lärarförslagsnämnd II kl.13.00, Grodan
 • 10 juni, Docenturnämnden kl.15.00, Myran
 • 13 juni, Lärarförslagsnämnd III kl.13.00, Grodan

September

 • 9 september, Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA), kl.13.00-15, Ugglan
 • 12 september, Fakultetsnämnden kl.09:00-12.00, Djurönäset
 • 12-13 september, Fakultetsinternat Djurönäset
 • 19 september, Möte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå, kl.13-15

Oktober

 • 3 oktober, Prefektmöte kl.13-15.30, lokal meddelas senare
 • 9 oktober, Fakultetsnämnden kl.13:00-16:00 Kungstenen
 • 17 oktober, Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA), kl.9.00-12, Grodan
 • 17 oktober, Prefektutbildning, uppföljning ekonomi, kl.13-15.30, Lokal Bergsmannen
 • 18 oktober, Heldag för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå, kl.9.00-16
 • 30 oktober, Prefektmöte, kl.13-15.30, lokal meddelas senare

November

 • 6 november, Fakultetsnämnden kl.13:00-16:00 Kungstenen
 • 21 november, Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SAGA), kl.13.00-15, Ugglan
 • 28 november, Möte för studierektorer på grundnivå och avancerad nivå, kl.13-15

December

 • 5 december, Prefektmöte kl.13-15.30, lokal meddelas senare
 • 18 december, Fakultetsnämnden kl.13:00-16:00 Kungstenen

Senast uppdaterad: 2024-06-12

Sidansvarig: Samhällsvetenskapliga fakulteten