Finansiering

UTVALD LÄSNING

Svensk finansiering

Den externa forskningsfinansieringen är av högsta prioritet för Stockholms universitet.

Norden och USA

Här finner du information om vad som är viktigt att tänka på när du söker medel från finansiärer i Norden och USA.

Forskning

Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare. Det finns ett antal riktlinier kring medfinansiering och forskningsinfrastruktur vid SU. Här kan du också hitta handläggningsordning för ansökningar och till Wallenbergstiftelserna och EU.

EU

Här har vi samlat viktig information för dig som vill söka medel från EU.

Översikter utlysningar

Här finns alla nya utlysningsöversikter.

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: