Norden och USA

Här finner du information om vad som är viktigt att tänka på när du söker medel från finansiärer i Norden och USA.

USA

Forskningsfinansiering från federala (statliga) myndigheter i USA omfattas av ett stort gemensamt regelverk men därtill också myndighetsspecifika regler samt regler specifika för ett avtal. Flertalet större stiftelser och andra privata finansiärer hänvisar också helt eller delvis till det federala regelverket. Privata finansiärer har också egna regelverk i större eller mindre omfattning.

Det är universitetet som juridisk person som signerar avtalen vilket har lett fram till att Stockholms universitet har upprättat en särskild handläggningsordning för USA-finansierade forskningsprojekt och utvecklat administrativt stöd i arbetet med projekten.

Handläggningsordning för USA-finansierade forskningsprojekt

Norden

Nordiska ministerrådet är en av Stockholms universitets största externa finansiärer. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Nordiska ministerrådet

Även NordForsk är en viktig nordisk finansiär för universitetet. NordForsk främjar och finansierar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.

NordForsk

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd