Budgetkalkyl

Här följer några allmänna råd som är bra att tänka på vid budgetering av kostnaderna i en forskningsansökan. Forskningsfinansiärerna har alla olika regler angående vilka kostnader i ansökan som de finansierar samt hur mycket av dessa kostnader de finansierar. Därför är det alltid bra att ta reda på vilka kostnader som finansiären godkänner och hur stor ersättningen är.

Kalkylmall

Till hjälp för beräkningen av kostnaderna i en forskningsansökan kan den bifogade kalkylmallen användas. Mallen är frivillig att använda. Om instiutitonen har en egen mall kan den med fördel användas.

Finansiären kräver medfinansiering

En del finansiärer finansierar inte forskningen till 100% och då är det upp till forskaren att lösa hur resterande del ska finansieras. Detta brukar vanligen lösas genom bidrag från en annan finansiär eller att institutionen går in med eget bidrag.

Direkta kostnader

Direkta kostnader är kostnader som uppstår i samband med projektet. Exempel på direkta kostnader är: löner, resor, maskiner, material m.m. En del finansiärer räknar lokalkostnader som en direktkostnad.

Indirekta kostnader

Overhead (OH) eller indirekta kostnader syftar till de gemensamma kostnader som institutionen har som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare, t.ex. bibliotek, ledning, datorsupport och administrativ personal som tillhör stödverksamheten. Hur stort påslag detta är varierar mellan institutionerna hos Stockholms universitet. Därutöver så ersätter finansiärerna sällan alla indirekta kostnader och storleken på ersättningen varierar mellan olika finansiärer.

Full kostnadsredovisning

I ansökan till svenska finansiärer ska de indirekta kostnaderna (OH) beräknas enligt SUHF-modellen. Varje institution vid SU beräknar sina egna påslag för indirekta kostnader. Det finns ett påslag för utbildning (UGA) och ett påslag för forskning (FUF) för respektive institution. Lokalkostnader ska redovisas som en direkt kostnad.

Budgetering av löner

Eftersom lönenivåerna skiljer sig mellan institutionerna är det bra att fråga någon ansvarig vid institutionen om hjälp för budgetering av t.ex. en post docs lön. Tänk på att budgetera för eventuella löneförhöjningar om projektet ska pågå i flera år.

Doktorandernas löner följer doktorandstegen.

Lönekostnadspåslag (LKP)

Lönekostnadspåslag (LKP) är kostnaden för arbetsgivaren att ha en person anställd utöver själva lönen. Uppgifter om aktuella påslag går att hitta på sidan om löneavgifter.

Budgetering i annan valuta

När man budgeterar ett projekt som kommer att finansieras i en annan valuta än SEK behöver man ta hänsyn till valutakursen och valtuakursförändringar. Därför är det alltid bra att hålla sig till en något lägre kurs än dagens vid omräkning av projektbudgeten från SEK till projektets valuta, t.ex. EUR.

Exempel: Är projektbudgeten 1 000 000 kronor och den aktuella valutakursen vid ansökningstillfället är 1EUR = 8,50SEK så kommer projektets budget vara värd 118 000EUR. Väljer man då en fiktiv kurs, t.ex. 1EUR = 8,00SEK vid konverteringen kommer projektets budget vara värd 125 000EUR. När bidraget så småningom erhålls och den faktiska kursen fortfarande är 1EUR = 8,50SEK kommer projektet att ha 1 062 500kr att röra sig med.

Aktuell eurokurs går att hitta på Europeiska Centralbankens hemsida.

Kontakt

Har du några frågor angående budgeten i din forskningsansökan är du alltid välkommen att kontakta Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Budget template Excel, 37.2 kB. (37 Kb)

FAQ budgetfrågor ansökningar Pdf, 78.6 kB. (78 Kb)

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd