Svensk finansiering

Den externa forskningsfinansieringen är av högsta prioritet för Stockholms universitet. Den är helt avgörande för bredd, mångsidighet och spets och för att främja framväxten av nya forskningsfält och idéer.

De externa finansiärerna bidrog 2021 med omkring 1,7 miljarder kronor till vår forskning. Här listar vi några av universitetets största svenska forskningsfinansiärer.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) är Stockholms universitets i särklass största externa forskningsfinansiär. De bidrar de med närmare en halv miljard kronor per år för till forskningen vid universitetet.

Vetenskapsrådets webbplats

Wallenbergstiftelserna

Med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i spetsen bidrar Wallenbergstiftelserna årligen med över 200 miljoner kronor till forskningen vid Stockholms universitet.

Wallenbergstiftelsernas webbplats
Allmän information om och riktlinjer för ansökan till Wallenbergstiftelserna

Forskningsrådet Formas

Med fokus på hållbar utveckling bidrar Formas årligen med omkring 100 miljoner kronor till Stockholms universitets forskning om miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Formas webbplats

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond främjar och understöder humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. År 2021 med 90 miljoner kronor till Stockholms universitet.

Riksbankens Jubileumsfonds webbplats

Sida

Sveriges biståndsmyndighet, Sida, arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. År 2021 bidrog de med ca: 80 miljoner kronor till universitetets forskning.

Sidas webbplats

Forte

Forte finansierar forskning för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. 2021 fick forskare vid Stockholms universitet bidrag med närmare 95 miljoner kronor från Forte.

Fortes webbplats

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. 2021 bidrog SSF med 23 miljoner kronor till forskningen vid Stockholms universitet.

Stiftelsen för Strategisk Forsknings webbplats

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning delar årligen ut stora fleråriga anslag till forskare inom molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

Göran Gustafssonsprisens webbplats

Granholms stiftelse

Varje år fördelar Henrik Granholms stiftelse medel i syfte att understödja vetenskaplig forskning och utbildning vid Stockholms universitet.

Henrik Granholms stiftelse fördelar, efter förslag från rektor vid Stockholms universitet, årligen medel i syfte att understödja vetenskaplig forskning och utbildning vid universitetet.

Stiftelsens styrelse beslutar vid sitt årsmöte om hur medlen ska fördelas för påföljande läsår. Det sker inte längre någon utlysning av medel, utan universitetet ansöker istället om medel för särskilda strategiska satsningar.

Frågor om Granholms stiftelse avseende verksamhet vid Stockholms universitet besvaras av Anna Riddarström, Ledningssekretariatet.

E-post: anna.riddarstrom@su.se
Telefon: 08-163859.

Sök finansiering i Prisma

I Prisma kan du som forskare söka bidrag från de svenska finansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen och Skolforskningsinstitutet och hantera dina beviljade bidrag.

Prisma information sida

Kontakt

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd

Senast uppdaterad: 2024-04-11

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd