Prisma-söka forskningsbidrag

Prisma kan du som forskare söka bidrag från de svenska finansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen och Skolforskningsinstitutet och hantera dina beviljade bidrag.

Stockholms universitets organisationskonto i Prisma

Din institution behöver inte skapa ett organisationskonto. Stockholms universitet har ett organisationskonto och din institution faller in under universitets organisationskonto.

Stockholms universitets organisationskonto administreras av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Huvudansvarig för organisationskontot på Stockholms universitet är Iuliana Domina, forskningshandläggare vid avdelningen.

Du som deltar i granskningsarbetet av ansökningar kommer här hitta all information och kunna registrera data. Målsättningen med Prisma är att förenkla arbetet för sökande, granskare och medelsförvaltare. Innan du som forskare kan ansöka om medel, måste du skapa ett personligt konto i Prisma

Registrera ett konto i Prisma

 1. Klicka på skapa personkonto upp till höger på sidan för Prismaportalen
 2. Fyll i fälten och klicka Registrera. Vi rekommenderar att du använder din officiella SU-mejladress när du skapar ditt konto. Den internationella forskaridentifikationen ORCID* är valfri att uppge. Om du redan har ett ORCID sedan tidigare så behöver du inte skapa ett nytt. Använd i så fall ditt befintliga ORCID. Observera att du inte kan hämta CV- eller publikationsuppgifter från ORCID till Prisma.
 3. När du har registrerat kontot får du ett mejl till din e-postadress med inloggningsinformation och en aktiveringslänk. Du måste aktivera ditt konto innan du kan börja använda Prisma.
 4. Klicka logga in och fyll i din e-post som användarnamn och det lösenord du fick i aktiveringsmejlet.

Hur sker signeringen i Prisma?

Alla uppgifter i Prisma sker elektroniskt vilket gör så att du slipper papperskopior och signaturer på papper samt att du kan utföra uppgifterna var du än befinner dig så länge du har internetuppkoppling. Du som forskare behöver inte tänka på vem som ska signera ansökan. Istället sköts detta av ett organisationskonto på Stockholms universitet som fördelar uppgifterna till rätt person.

För dig som sökande så sker signeringen av ansökan elektroniskt i Prisma genom att du registrerar din ansökan. Efter det att ansökningstiden har gått ut så kommer behörig företrädare för medelsförvaltaren, utifrån vald hemvist, att få upp ansökan i sin institutionsmapp för signering. Företrädaren är prefekten/föreståndaren vid den institution/institut/centra där forskningen ska bedrivas.

Signering av den sökande innebär en bekräftelse av att:

 • uppgifterna i ansökan är korrekta och följer finansiärens instruktioner
 • eventuella bisysslor och kommersiella bindningar har redovisats för medelsförvaltaren och att det där inte framkommit något som strider mot god forskningssed
 • nödvändiga tillstånd och godkännanden finns vid projektstart, exempelvis avseende etikprövning.

Signering av medelsförvaltaren innebär en bekräftelse av att:

 • den beskrivna forskningen, anställningen och utrustningen kan beredas plats under den tid och i den omfattning som anges i ansökan
 • medelsförvaltaren godkänner kostnadsberäkningen i ansökan
 • den forskning som utförs inom projektet bedrivs i enlighet med svensk lagstiftning

Ovanstående punkter ska ha diskuterats mellan parterna innan företrädaren för medelsförvaltaren godkänner och signerar ansökan.

Tips och råd

 • Tanken är att du endast ska ha ett konto i Prisma där du samlar all din information. Tänk därför på att du bara kan ha en mejladress kopplad till ditt Prismakonto, och att den mejladressen är ditt användarnamn. Om du vill bjuda in en person att medverka i din ansökan är det viktigt att inbjudan går till den mejladress som personen har registrerat i Prisma.
 • Instruktioner finns i respektive utlysningstext. I utlysningstexten ska det också stå vilka fält i ansökningsformuläret som inte fungerar optimalt.
 • För mer information om hur du fyller i din ansökan, se kapitlet "Söka bidrag" i Användarstödet. Detta användarstöd finner man under fliken "Hjälp". Här finns också en FAQ med svar på de vanligaste frågorna.

Kontakt

Vid tekniska problem var vänlig kontakta Prisma support eller använd Prismas chattfunktion. Den tekniska supporten svarar på e-post inom 1–2 arbetsdagar och chatten svarar direkt. För övriga frågor (t ex ansökningskrav, meriter, etc.) hittar du kontaktpersoner i respektive utlysningstext.

Har du några frågor om Stockholms universitets interna rutiner är du välkommen att höra av dig till prisma@su.se.

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd