Publicering

För att medverka till forskningens utveckling och säkra din fortsatta karriär som forskare behöver du publicera dina forskningsresultat. Den här sidan beskriver det stöd du som forskare på Stockholms universitet kan få gällande vetenskaplig publicering.

Publicera med öppen tillgång

Öppen vetenskap ska vara praxis vid Stockholms Universitet. Vetenskapliga publikationer och andra resultat av forskning ska så långt det är möjligt publiceras med öppen tillgång och i linje med FAIR-principerna, enligt Stockholms universitets Policy för öppen vetenskap och tillhörande Plan med ansvarsfördelning för öppen vetenskap.

Ämnesområdena på universitetet har olika publiceringstraditioner, vilket innebär att det kan variera vad som är rätt eller passande. Det som publiceras med Stockholms universitet som avsändare ska dock vara tillgängligt och trovärdigt.

Så här stöttar universitetet dig att publicera med öppen tillgång:

I det fall du inte kan publicera en artikel eller bokkapitel med omedelbar öppen tillgång, enligt förlagets avtal, kan du parallellpublicera en tillåten version i DiVA. Detta gör att potentiella läsare ändå kan hitta ditt arbete.

Om det du vill publicera inte är en artikel, en bok eller forskningsdata finns det ändå visst stöd i form av skrivverktyg och andra plattformar.

Läs mer om öppen vetenskap vid Stockholms universitet.

Finansiera din artikelpublicering

För att publicera en artikel med öppen tillgång (open access) tar många förlag ut en publiceringsavgift (article processing charge, APC). Du som forskare på Stockholms universitet behöver oftast inte betala någon publiceringsavgift eftersom dessa finansieras centralt på universitetet genom biblioteket. I de fall du eller din institution betalar publiceringsavgiften kan du vara berättigad till en reducerad avgift.

Finansiering av öppen tillgång (APC)

Publicera med Stockholms universitets öppna förlag

Stockholm University Press är ett forskarstyrt förlag som ger ut öppet tillgängliga och sakkunniggranskade böcker och tidskrifter. I samarbete med våra författare och redaktörer publicerar vi böcker och tidskrifter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap.

Stockholm University Press

Forskningsutvärdering och bibliometri

Universitetet använder bibliometri för att utvärdera den forskning som bedrivs.

Biblioteket hämtar automatiskt in information om din publiceringsaktivitet från Web of Science och Scopus men publikationer som inte syns i DiVA två veckor efter publicering behöver du själv registrera för att de ska synas i universitetets statistik.

Information om all din textproduktion ska finnas i DiVA. Det gäller allt från populärvetenskapliga skrifter och böcker till vetenskapliga artiklar och monografier (enligt Rektorsbeslut 2006-0609, Dnr SU 301-1350-05).

Läs mer om bibliometri och publiceringsanalys

Registrera dina publikationer i DiVA

Upphovsrätt och öppna licenser

Publicering med öppen tillgång innebär att du förfogar över din upphovsrätt genom att göra material fritt tillgängligt via internet, genom en öppen licens från till exempel Creative Commons.

Upphovsrätt och öppna licenser

Avhandlingsstöd

Här hittar du allt du behöver veta om processen att trycka din doktorsavhandling. Universitetsbiblioteket hjälper dig bland annat med en tidsplan för tryckning, ger support för Word-mallen och med spikningen i DiVA.

Tryck din avhandling

Kontakt

Allmänt publiceringsstöd och Stockholm University Press
Avhandlingsstöd
Hjälper till med spikningen och tryckningen av doktorsavhandlingar.
Bibliometri och forskningsutvärdering
Forskningsdatateamet
Frågor om hantering, lagring, publicering och bevarande av forskningsdata
Open access
Frågor om publiceringsavgifter (APC) och bibliotekets publiceringsavtal
Publikationsdatabas
Frågor om registrering och data i publikationsdatabasen DiVA

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket