Avhandlingen

Universitetsbiblioteket stödjer dig i processen att färdigställa din doktorsavhandling. De hjälper dig bland annat med en tidsplan för tryckning, ger support för Word-mallen och med spikningen i DiVA och stöd vid uppladdning i Produktionsverktyget.

Tryckprocessen

Efter att du har bokat din disputation med studentavdelningen får du en tidslinje för tryckningen av din avhandling av oss på Avhandlingsstöd. På tidslinjen hittar du de datum du måste hålla dig till för att hinna med tryckningen i tid. Datumen är rekommenderade sista datum, du kan alltid påbörja momenten tidigare.

30 dagar innan din spikdag kommer vi på biblioteket att kontakta dig med information om tryckprocessen. Du är också välkommen att boka ett möte med oss om du vill.

Innan du börjar provtrycka, registrerar du din avhandling i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Avhandlingen publiceras sedan publikt i DiVA två dagar innan din spikdag.

DiVA:s registreringsformulär

Du skapar tryckfilen till din avhandling genom att ladda upp dina avhandlingsfiler i Produktionsverktyget som finns i Stockholms universitets Verktyg för visuell identitet. När biblioteket godkänt din produktion där beställer du ditt provtryck genom Produktionsverktyget. När provtrycket är klart hämtar du det på tryckeriet. Det är vanligt att man beställer flera provtryck. Du måste ha beställt ditt sista provtryck senast 9 dagar innan din spikdag. Vi rekommenderar att du är i Stockholm under hela tryckprocessen så att du kan hämta dina provtryck hos tryckeriet.

Stockholms universitets produktionsverktyg

Godkänn och beställ sluttrycket som blir din färdiga avhandling. Sluttrycket är identiskt med ditt sista provtryck. Det går inte att göra ändringar mellan det sista provtrycket och sluttrycket. Du beställer sluttrycket på plats hos tryckeriet.

Utforma din avhandling

Omslaget till avhandlingar vid Stockholms universitet utformas enligt en bestämd mall. Du har stor frihet att utforma inlagan och det finns inga centrala regler vid SU för hur inlagan ska se ut. Vissa institutioner har lokala riktlinjer.

Avhandlingar vid Stockholms universitet kan tryckas i två olika storleksformat: S5 (165 x 242 mm) eller A4 (210 x 297 mm). S5 är det allra vanligaste formatet för doktorsavhandlingar vid Stockholms universitet. Några institutioner trycker sina avhandlingar i A4-format. Hör med din institution vilket format du ska använda.

Omslaget skapas i Produktionsverktyget i samband med att du laddar upp dina avhandlingsfiler där. Alla eventuella bilder till omslaget laddas upp i Produktionsverktyget. Du kan välja att ha en bild på framsidan och en bild på dig själv på baksidan. Tänk på att du måste ha rätt att använda bilderna. Du kan också ha en baksidestext. Om du inte har en egen bild till framsidan går det också bra att använda något av Stockholms universitets grafiska element som omslagsbild. De grafiska elementen finns inlagda och valbara direkt i Produktionsverktyget.

Nedan följer specifikationer för bilder och texter på omslaget.

Framsidesbilden:

  • Bilden bör vara högupplöst (minst 300 ppi) och i JPEG- eller tiff-format.

Bildstorlekar för framsidesbild i fullbredd:

- S5: 168x130 mm. 3 mm utfall till höger och neråt.

- A4: 213x165 mm. 3 mm utfall till höger och neråt.

Bokens baksida:

  • Baksidestext: 1100-1250 (S5) eller 1100-1450 (A4) tecken, inklusive mellanslag.
  • Författarbild: högupplöst, minst 300 ppi 23 x 28 mm.
  • Författartext: 150 tecken inklusive mellanslag.
Exempel på omslag

Exempel på avhandlingsomslag med grafiskt element

Det är du själv som sätter inlagan till avhandlingen. Om du vill kan du ta hjälp av Stockholms universitets wordmall. Behöver du annan hjälp med layout, att sätta din text i InDesign, översättning eller språkgranskning kan du vända dig till de leverantörer universitetet har upphandlat.

Grafisk profil

Upphandlade leverantörer

Utöver abstractet på spikbladet (som alltid är på engelska och max 3500 tecken, inklusive mellanslag) ska alla avhandlingar ha en sammanfattning. Om din avhandling är skriven på svenska ska den innehålla en engelsk sammanfattning. Om den är skriven på engelska ska den innehålla en svensk sammanfattning. . Avhandlingar som är skrivna på annat språk än svenska och engelska ska innehålla sammanfattningar på både svenska och engelska.

Skriver du en sammanläggningsavhandling där redan publicerade artiklar ska ingå måste du kontrollera vilka regler som gäller för tryckning av artiklarna. Ofta står det på förlagets webbplats. När du laddar upp artiklarna i Produktionsverktyget anpassas PDF-filer med artiklarna automatiskt till den storlek (S5 eller A4) du har angett att avhandlingen ska tryckas i.

Stockholms universitets wordmall för avhandlingar

Om du vill kan du använda Stockholms universitets wordmall. Det finns inga krav på att använda mallen.

Majoriteten av avhandlingarna vid Stockholms universitet trycks i S5-format och wordmallen är anpassad till detta format. Mallen är i praktiken ett vanligt Word-dokument och består bara av ett par sidor, innehållsförteckning och en första kapitelrubrik. Fördelen med att använda mallen är att du får en automatiskt uppdaterad innehållsförteckning, automatisk sidnumrering och du slipper tänka på layouten. Du behöver inte installera mallen utan du kan jobba med den som ett vanligt word-dokument.

Vill du hellre göra layouten helt själv går det bra. Du kan då göra en egen mall i S5-formatet eller i A4. Skriver du i A4 så se till att sidorna ser bra ut i ca 80% av A4. A4-sidor krymps automatiskt till S5 när du väljer format S5 i Produktionsverktyget.

Olika institutioner har olika regler kring att använda wordmallen. Kolla med din institution vad som gäller för dig.

Kontakta mallsupporten vid biblioteket för att få hjälp med mallarna för doktorander och forskare.

Mallarna nedan är i S5-format men du kan även få en mall i A4-format. Kontakta mallsupport för mallen i A4-format.

[dokument] MS Wordmall till produktionsverktyget med engelska språkinställningar Word, 29.6 kB. för doktorander och forskare

[dokument] MS Wordmall till produktionsverktyget med svenska språkinställningar Word, 30.6 kB. för doktorander och forskare

[dokument] Instruktioner för wordmall Pdf, 1014.1 kB.

Registrera din avhandling i DiVA

Enligt rektorsbeslut ska din disputation tillkännages i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) på din spikdag, tre veckor före disputationen. När avhandlingen publicerats i DiVA innebär det att den är officiellt spikad. I samband med detta kommer också avhandlingen att bli synlig i LIBRIS.

För att förbereda den officiella spikningen behöver du registrera din doktorsavhandling i DiVA. När du gjort detta och fått ditt spikblad har du gjort det som krävs inför spikningen. Vissa institutioner har dock arrangemang i samband med spikningen. Kontakta din institution för att ta reda på om det är något ytterligare de vill att du gör inför din spikdag.

DiVA:s registreringsformulär

Logga in i DiVA

Logga in i DiVA:s registreringsformulär med ditt universitetskonto. Fyll i de bibliografiska uppgifterna om din doktorsavhandling. Du lägger också in abstract och nyckelord. Ett abstract får innehålla max 3500 tecken inklusive mellanslag. Vill du ha ett längre abstract kan du placera det inne i själva avhandlingen.

Tänk på att om du har skrivit en sammanläggningsavhandling ska du först se till att dina delarbeten finns registrerade i DiVA. Detta gäller även om delarbetena är manuskript och opublicerade. Sök i DiVA vid Stockholms universitet för att se om delarbetena redan är registrerade. Lägg in de delarbeten som inte redan är registrerade.

Du behöver inte själv ladda upp filen med din avhandling i DiVA. Efter att du har beställt sluttrycket laddar Avhandlingsstöd upp den slutgiltiga filen åt dig. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling kommer endast kappan att publiceras som fulltext i DiVA.

När du har skickat in din registrering av avhandlingen kommer du inte längre åt posten i DiVA. Kontakta avhandlingsstöd om du behöver ändra något i posten.

Spikbladet

När biblioteket kontrollerat uppgifterna du skickat in i DiVA skickar vi ditt spikblad till dig som en pdf-fil. Vill du ändra något kan du mejla till Avhandlingsstöd så hjälper vi dig. Spikbladet laddar du upp i Produktionsverktyget.

För att särskilja en publikation tilldelas den ett ISBN-nummer. Det är ett 13-siffrigt nummer och är unikt för varje publikation. Den tryckta doktorsavhandlingen ska ha ett ISBN, även den PDF som publiceras i DiVA ska ha ett ISBN.

Du behöver inte beställa ett ISBN. Avhandlingsstöd på universitetsbiblioteket lägger till ISBN:en i samband med att vi granskar din avhandlingsregistrering i DiVA och din avhandlingsfil i Produktionsverktyget.

Provtryck och sluttryck av avhandlingen

Du kan börja provtrycka din avhandling även om inte allt är helt färdigt. Det är viktigt att beställa minst ett provtryck för att kontrollera att avhandlingen ser bra ut i tryck, till exempel så att olika typer av grafiska element eller bilder som ingår i avhandlingen ser ut som du tänkt dig. Det är vanligt att göra flera provtryck.

Du sätter samman avhandling genom att ladda upp dina filer i Produktionsverktyget som finns i Stockholms universitets Verktyg för visuell identitet. Doktorsavhandlingen trycks av universitetets upphandlade tryckeri Universitetsservice US-AB.

Eftersom du måste hämta dina provtryck och godkänna sluttrycket på plats hos tryckeriet bör du befinna dig i Stockholm under hela tryckperioden.

Produktionsverktyget

Du laddar upp dina avhandlingsfiler i Produktionsverktyget. I Produktionsverktyget skapas automatiskt avhandlingens fram- och baksida, titelsidor och tryckortssida.

Stockholms universitets produktionsverktyg

Se gärna filmen med utförliga instruktioner om hur du använder Produktionsverktyget.

När du laddat upp dina filer i Produktionsverktyget begär du godkännande direkt i verktyget. Avhandlingsstöd kommer att granska din produktion och när vi har godkänt den får du ett meddelande.

Beställ provtryck

När vi på Avhandlingsstöd har godkänt din fil beställer du provtrycket via Produktionsverktyget. Gör din beställning innan kl. 16 för att kunna hämta provtrycket nästa vardag. När provtrycket är klart får du ett meddelande från tryckeriet. Du hämtar provtrycket på plats hos tryckeriet Universitetsservice US-AB. Provtrycket du hämtar upp består av lösa blad med omslaget vikt omkring.

Varje gång du vill göra ett nytt provtryck måste du begära ett nytt godkännande i Produktionsverktyget.

Du måste skicka in ditt sista provtryck senast 9 arbetsdagar innan din spikdag. Efter detta datum kan avhandlingen inte ändras. Eventuella felaktigheter kan kommenteras i ett erratablad. Begär godkännande i Produktionsverktyget innan kl. 14.00, så att du hinner skicka en beställning till tryckeriet innan de stänger kl. 16.00.

Beställ sluttryck

När du har ett provtryck som du är nöjd med beställer du sluttrycket och alla exemplar av avhandlingen trycks. Du måste fylla i beställningen på plats på tryckeriet och behöver först godkänna att allt ser rätt ut i provtrycket. Det är bra att tänka på att det sista provtrycket som du gör är så som ditt sluttryck kommer att se ut. Du kan alltså inte göra någon ändring mellan det sista provtrycket och sluttrycket. Vill du göra en ändring måste du skicka in en ny produktion i Produktionsverktyget.

Sluttrycket beställs senast 8 dagar innan din spikdag.

Tryckeriet Universitetsservice US-AB är universitetets upphandlade tryckeri för tryckning av doktorsavhandlingar.

I filmen ser du hur tryckningen går till på hos dem.

Kontaktuppgifter till US-AB:

tryck@us-ab

08-790 74 00

Besöksadress: Drottning Kristinas väg 53 B (nära KTH)

US-AB:s webbsida

Det första provtrycket är gratis, efter det kostar varje provtryck 250 kr.

Pris per svartvit sida: 0,22 kr

Pris per färgsida: 0,90 kr

Omslag och bindning: 16 kr/exemplar

Prepress-avgift: 250 kr

Leveranskostnad till din institution: 125 kr. Vill du att avhandlingarna ska levereras till en annan adress kan kostnaden bli högre.

Leveranskostnad till universitetsbiblioteket, rektor och din fakultet: 250 kr

Du bestämmer själv tillsammans med din handledare och institution hur många exemplar av avhandlingen du vill trycka. Böckerna levereras till din institution (om du inte har kommit överens om något annat med tryckeriet).

Förutom din upplaga kommer du även bekosta tre exemplar till universitetsbiblioteket, ett exemplar till rektor och ett exemplar till din fakultet (om du är verksam vid humanistiska fakulteten ska fakulteten ha två exemplar).

Tryckeriet ska leverera så kallade pliktexemplar till Kungliga biblioteket och ytterligare sex universitetsbibliotek i Sverige. Du behöver inte skicka några böcker själv eftersom tryckeriet sköter detta. Dessa sju exemplar som ska användas till pliktexemplar kommer att tas av din upplaga.

Publicera din avhandling Open Access

För att göra din forskning tillgänglig för så många som möjligt publiceras avhandlingen som fulltext i DiVA.

Enligt rektorsbeslut ska avhandlingen publiceras som open access och därför ska fulltexten (samma version som den tryckta avhandlingen) laddas upp i DiVA. Om det är en sammanläggningsavhandling publiceras endast kappan. Om avhandlingen är en monografi publiceras hela avhandlingen.

Regler för utbildning och examination på forskarnivå

Det är biblioteket som laddar upp filen med din avhandling i DiVA.

Publicera din avhandling print-on-demand

Ytterligare sätt att sprida avhandlingen är att låta publicera den som print-on-demand via den upphandlade tjänsten Publit. Denna tjänst är gratis för dig som doktorand och innebär att avhandlingen kan köpas hos alla svenska bokhandlare. Exemplaret trycks när någon har köpt det. Du får också en länk till en egen nätbutik där din avhandling kan köpas. Vi lägger även ut avhandlingen i universitetsbibliotekets nätbutik.

På grund av upphovsrätten är det främst möjligt att publicera monografiavhandlingar som print-on-demand, men om du har upphovsrätten för artiklarna som är publicerade i din sammanläggningsavhandling kan även den publiceras print-on-demand.

Universitetsbibliotekets nätbutik

Avhandling utgiven på förlag

Om du ska ge ut din avhandling på ett annat förlag behöver du inte följa Stockholms universitets omslagsmall. Du måste dock registrera din avhandling i DiVA och få ett spikblad som ska distribueras med din avhandling. Det ska också framgå på omslaget eller på tryckortssidan att boken är en avhandling vid Stockholms universitet.

Senast två arbetsdagar före spikdagen behöver rektor och din fakultet var sitt exemplar av avhandlingen. Vi på biblioteket behöver fyra exemplar. Du kan skicka böckerna med internposten eller be förlaget skicka dem. De exemplar som ska till biblioteket kan du också lämna i vår informationsdisk här på Frescatibiblioteket.

DiVA:s registreringsformulär

Kontakt

Publikationsdatabas
Frågor om registrering och data i publikationsdatabasen DiVA
Avhandlingsstöd
Hjälper till med spikningen och tryckningen av doktorsavhandlingar.
Mallsupport
För frågor om Word-mallen för doktorander och forskare.

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Sidansvarig: Universitetsbiblioteket