Grundutbildning

UTVALD LÄSNING

Tentamen

Här hittar du viktig information om beställning, hantering och genomförande av tentamen i de centralt administrerade skriv- och lärosalarna vid Stockholms universitet.

Studiedokumentation

Ladoksystemet används av flertalet av Sveriges universitet och högskolor.

Stöd till studenter

Det finns flera olika typer av stöd på universitetet för våra studenter.

Internationalisering studenter

Här samlas information till dig som arbetar med studentmobilitet.

Antagningen
Systemförvaltning Ladok
Telefontider
tisdag och torsdag kl 10.00 - 11.00
Studieinformation, Välkomstaktiviteter för nationella studenter
Therese Jonsson
Internationella studenters välkomstaktiviteter genom International Office
Karolina Lodskär och Hanna Kritz

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: Studentavdelningen