Studiedokumentation

Ladoksystemet används av flertalet av Sveriges universitet och högskolor. Här dokumenteras studenter inom grund-, avancerad- och forskarnivå.

Ladok används som studiedokumentationssystem av 40 universitet och högskolor samt CSN i Sverige genom ett konsortium, se ladok.se

Behöriga användare kan logga in, ta del av manualen och den studieadministrativa kalendern genom att klicka på nedan knapp respektive länkar:

Register över studerande och deras resultat

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Inrapporteringen av uppgifter i Ladok bestäms av nationella förordningar, till exempel Högskoleförordningen och lokala bestämmelser.

Uppgifterna används dels i universitetets resultatredovisning, dels för vidarerapportering till bland andra Statistiska centralbyrån och CSN.

Varje universitet och högskola ska föra ett register över studerande och deras resultat). Ladokdatabasen innehåller uppgifter från och med höstterminen 1977. Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) slogs samman med Stockholms universitet 2008. LHS började använda Ladok från och med höstterminen 1993.

Styrdokument som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Ett offentligt register

Grundprincipen är att alla uppgifter om studerande i Ladok är offentliga, liksom motsvarande uppgifter registrerade på annat sätt. Utlämnande av uppgifter ska ske kontrollerat och i enlighet med relevanta lagar och lokala regler.

Externa beställningar av uppgifter hänvisas i första hand till berörd ämnesinstitution. Rör det sig om mer komplexa beställningar kan de hänvisas till Systemförvaltning Ladok.

Avgifter för uttag av data, se Avgiftsförordningen

Statistik och uppföljning

Ladoksystemet ligger till grund för beräkningen av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) och därmed tilldelningen av statliga medel.

Det finns olika sätt för institutionen att ta fram statistikuppgifter ur ladokdatabasen, antingen via Ladoks olika utdatafunktioner, eller via beslutsstödsverktyget IVS - Integrerat verksamhetsstöd, som är ett verktyg för att föra samman information från olika källsystem.

Här hittar du statistikuppgifter

Ladoks utdatatjänster

Ladok har ett antal utdatatjänster. Flera av dessa kan kombineras för att få fram rätt population.

Information om hur utdatatjänsterna används finns på ladok.se

Terminstider

Datum för terminstider och periodindelning för läsår och terminsdelar finns på externa webbplatsen:

Uppgifter om terminstider och periodindelning finns på su.se

Utbildning och behörighet

Utbildning i Ladok är obligatorisk för dig som ska lägga in uppgifter i systemet, förutom om du är lärare och examinator/attestant. Vi ger följande utbildningar: Ladok grundutbildning och påbyggnadsutbildningarna Ladok doktorandadministration samt Ladok utbytesstudier. Ladok grundutbildning är en förutsättning för påbyggnadsutbildning.

Utbildningsschema för Ladok på Confluence

Behörighet ges efter genomgången utbildning. Blanketter för att ansöka om behörighet i Ladok och blanketter som rör forskarnivå hittar du i Ladokhandboken i Confluence.

Blanketter för Ladokbehörighet på Confluence

Kontakt

Systemförvaltning Ladok
Telefontider
tisdag och torsdag kl 10.00 - 11.00

Senast uppdaterad: 2024-05-22

Sidansvarig: Studentavdelningen