Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet.

Vi stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Uppdrag och aktiviteter

  • Vi ger behörighetsgivande och kompetensutvecklande kurser i högskolepedagogik för universitetets lärare och pedagogiskt ansvariga.
  • Dessutom arrangerar vi en rad kompetensutvecklande aktiviteter som konferenser, workshoppar och högskolepedagogiska temadagar.
  • Vi följer och bidrar till högskolepedagogisk och ämnesdidaktiktisk forskning eftersom det medverkar till en kreativ och studentaktiverande undervisning.
  • Med utveckling av undervisning i fokus driver och stödjer vi olika pedagogiska utvecklingsprojekt vid universitetet.
  • Sist men inte minst har vi äran att handlägga universitets hedervärda pedagogiska pris Årets lärare.

Organisatorisk struktur

CeUL är en distribuerad organisation med ett administrativt kansli placerat vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Till centrat knyts även pedagogiska utvecklare och forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Institutionen för ämnesdidaktik, Institutionen för pedagogik och didaktik samt Juridiska institutionen. Tillsammans är vi ca 15 personer som arbetar med undervisande och administrativa uppgifter. Här utöver samarbetar vi också med kollegor från hela universitetet inom ramen för pedagogiskt ambassadörskap.

Årets lärare

Varje år belönar universitetet en eller flera personer med utmärkelsen Årets lärare. Priset handläggs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Utmärkelsen går till lärare som uppfyller kriterierna att främja studenternas lärande genom framstående pedagogiska insatser, erkänt intresse och engagemang för utveckling av undervisning samt erkänd undervisningsskicklighet.

Nominering och pris

Alla studenter och medarbetare vid SU kan föreslå lärare. Det kan också vara fler som nominerar i samma formulär. Nomineringsperioden äger rum i början av året.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 50 000 kr som utbetalas till pristagarens institution/enhet och ska användas för lärarens fortsatta kompetensutveckling.

Pristagarna offentliggörs i början av juni och prisutdelning sker i samband med professorsinstallationen och doktorspromotionen.

Årets lärare (på CeUL:s webbplats)

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: