Stipendier

Studenter, doktorander och forskare vid Stockholms universitet kan ansöka om stipendier genom universitetets stipendiestiftelser. Stipendierna har olika utlysningsperioder.

Information om alla stipendier ligger samlad på våra externa webbplatser.

Stipendier som hanteras av Studentavdelningen

Länkarna nedan leder till information om stipendier på www.su.se.

Stipendier vid fakultet eller institution

När det gäller fakultets- och institutionsspecifika stipendier kan du hitta mer information på respektive institutions webbplats.

Universitetets fakulteter och institutioner

Externa stipendier

Studentavdelningen publicerar ett urval av utlysningar av externa stipender på www.su.se. Stipendierna ska "bidra till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande", i enlighet med universitetets strategier.

Utlysningar från stiftelser och organisationer

Riktlinjer för stipendier

Nedan riktlinjer gäller endast för stipendier som Stockholms universitet har inrättat.

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Kontakt

Stipendiefrågor

Senast uppdaterad: 2024-04-05

Sidansvarig: