Studie- och karriärvägledning

Här hittar du information, fortbildningstillfällen och andra resurser för dig som är studievägledare eller arbetar med studieinformation och karriärfrågor i någon annan roll. Fyll på med kompetens, träffa kollegor och håll dig uppdaterad med hjälp av vårt nyhetsbrev.

Studie- och karriärvägledningen vid Stockholms universitet är organiserad på två nivåer, centralt vid Studentavdelningen och institutionsspecifik studie- och karriärvägledning.

Vägledning vid Studentavdelningen och institutioner

Den centrala studie- och karriärvägledningen som finns i Studenthuset är inte knuten till särskilda ämnen eller ämnesområden utan ger övergripande information om universitetets utbildningar, generell information om högskoleregler och övrig allmän information om studier och arbete.

Läs mer om studie- och karriärvägledning på su.se

Vid universitetet finns även ca 100 institutionsvägledare. Vissa är studievägledare på heltid men uppdraget kan också kombineras med andra arbetsuppgifter.

Kontakta studievägledare efter ämne A-Ö på su.se

Regler för studie- och karriärvägledning

Jobb och praktik

Centrala studie- och karriärvägledningen erbjuder även jobb- och karriärportalen MyCareer. Där hittar studenter hittar jobb, praktikplatser och examensarbeten, även karriärevent och jobbsökartips. Annonserna täcker såväl Stockholm som övriga Sverige och hela världen.

Arbetsmarknadsdagar för olika utbildningsområden arrangeras av studentföreningar, institutioner och fakulteter inom Stockholms universitet.

Karriärservice guidar arbetsgivare angående möjligheter och mötesplatser vid Stockholms universitet.

Använd kortadressen för att sprida information: su.se/karriarservice

Kontakt, både internt och externt: karriarservice@su.se

Nätverka och fyll på med kompetens

För dig som arbetar med studie- och karriärvägledning ger dig Vägledarnätverket fortbildning och aktuell information. Du har även tillgång till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom din fakultet och via nationella nätverk.

Vägledarnätverket

Nätverkets träffar anordnas av den centrala studie- och karriärvägledningen och är en del av fortbildningen för studie- och karriärvägledare och andra med studieadministrativa uppdrag vid Stockholms universitet. Teman och ämnen tas fram i samråd med en referensgrupp med studievägledarrepresentanter från alla fakulteter.

Aktuella vägledarträffar finns i medarbetarkalendern

Prenumerera på nyhetsbrevet med kommande väglädarnätverksträffar

Introduktionskurs för nya studievägledare

I september varje år anordnas en introduktionsdag för nya studie- och karriärvägledare samt andra med studievägledaruppgifter. Under dagen får du givande och nyttig insikt i olika verksamheter som är relaterade till studentservice och studentstöd. Du får möta erfarna studievägledarkollegor som berättar om sitt arbete, höra mer om internationell mobilitet, studentstöd, antagning, examen och jämlikhetsfrågor mm samt öva grundläggande samtalsmetodik.

Det nationella nätverket för studievägledare vid universitet och högskolor samordnar också kurser i samtalsmetodik som vi uppmanar dig att ta del av.

Frågor och anmälan
Kontakt: marie.nordstrom@su.se

Fakultetsmöten

Inom respektive fakultet hålls regelbundet möten för institutionsvägledare och fakultetsinformatörer.

Kontakt: Fakultetskansliet vid din fakultet

Nyhetsbrevet Vägledarinfo

Med nyhetsbrevet Vägledarinfo, som utkommer en gång i månaden, informerar Studentavdelningen alla som jobbar med studieadministration och studie- och karriärvägledning vid institutionerna om aktuella aktiviteter.

Prenumerera på nyhetsbrevet Vägledarinfo

Se senaste numret av nyhetsbrevet Vägledarinfo

Vägledarinfo utkommer i mitten av varje månad, med uppehåll i juli och augusti.

Redaktör: Therese Jonsson, vagledarinfo@su.se

Nationellt nätverk för studievägledare

Det nationella vägledarnätverket vid universitet och högskolor är organiserat både på nationell och regional nivå, med olika arbetsgrupper. Inom ramen för nätverket anordnas utbildningar i samtalsmetodik, webbcaféer och årliga konferenser. Marie Nordström, från Studentavdelningen, deltar för SU:s räkning i Region Öst.

Kontakt: marie.nordstrom@su.se

Webbcaféer

E-mötesgruppen inom det nationella nätverket anordnar webbcaféer för vägledare via Zoom två gånger per termin. SU:s centrala vägledning skickar ut inbjudningar.

Kontakt vid SU: frida.andersson@su.se

Nätverka på LinkedIn

Du är också välkommen att gå med i nätverkets grupp på LinkedIn "Studievägledare inom Sv Högskolor och Universitet". Medlemskap kräver att du har en anställning som studievägledare på ett svenskt lärosäte.

Nätverkets gruppsida på LinkedIn

Nationell studievägledarkonferens

En nationell konferens för studie- och karriärvägledare vid Sveriges högskolor och universitet arrangeras årligen på våren.

Karlstads universitet är värd för nästa konferens 21-23 maj 2024.

Information om vägledarkonferensen 2024

En nordisk studie- och karriärvägledarkonferens anordnades 2023 av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Om vägledarkonferensen 2023 (med presentationer)

Kurser i samtalsmetodik

Det nationella nätverket för studievägledare vid universitet och högskolor anordnar regelbundet gemensamma kurser i samtalsmetodik. Kursen vänder sig till dig som är anställd som studievägledare, programvägledare eller kontaktperson för kurser och program och är ny i din roll med behov av grundläggande utbildning i vägledningsmetodik.

Kontakt vid frågor: marie.nordstrom@su.se

Det nationella nätverket för studievägledare vid universitet och högskolor anordnar regelbundet gemensamma kurser i samtalsmetodik.

Steg 1: Grundläggande kurs
Kursen vänder sig till dig som är anställd som studievägledare, programvägledare eller kontaktperson för kurser och program och är ny i din roll med behov av grundläggande utbildning i vägledningsmetodik. Du får introduktion till en samtalsmodell för vägledande samtal och tillfälle att öva grundläggande samtalsfärdigheter för att kunna leda professionella samtal.

Steg 2: Fortsättningskurs
Fortsättningskursen vänder sig till dig som gått Steg 1, Grundläggande kurs eller motsvarande utbildning för studievägledare. Kursens syfte är att ge dig redskap som kan omsättas praktiskt i rollen som vägledare med fokus på att utveckla din förmåga att arbeta strategiskt, motivationsstärkande och målinriktat med dina vägledningssökande. Teoretiska genomgångar varvas med att deltagarna aktivt får öva och diskutera det metodiska innehållet utifrån sin yrkesroll som studievägledare på högskola/universitetet.

Steg 3: Fördjupningskurs
Fördjupningskursen vänder sig till dig som gått steg 1 och 2 eller har en studie- och yrkesvägledarexamen. Kursen kan innehålla olika teman.

Centrala studie- och karriärvägledningen

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Studentavdelningen