Antagning

Antagning till utbildningar på grund- och avancerad nivå sker via anmälan till antagning.se och den engelska motsvarigheten universityadmissions.se. Här hittar du även information om reell kompetens, om högskoleprovet och information och kommunikation kring antagningen.

Antagning pågår över hela året i någon av de tiotal olika antagningsomgångarna. Antagning via antagning.se och universityadmissions.se handläggs av Studentavdelningen som har ansvaret, till stor del samordnat med institutionerna. Institutionernas antagningsrelaterade arbete sker främst på NyA-webben.

NyA-webben

Här kan du se och bedöma sökandes anmälan och meriter, ta ut listor och statistik, kontrollera villkor och anta reserver. Det är också på NyA-webben du anger planerings- och antagningstal och kan stänga utbildningar som har öppet för sen anmälan.

Instruktioner som närmare beskriver arbetet på NyA-webben och var i antagningsprocessen det sker hittar du i den digitala handboken i Confluence.

Antagning och NyA-webben i Confluence

Utbildning i systemet

Innan du får tillgång till NyA-webben behöver du gå en utbildning om antagningsprocessen och NyA-webbens funktionalitet. Har du redan behörighet men är i behov av repetition är du alltid välkommen att anmäla dig till något av de utbildningstillfällen som vi erbjuder varje termin.

Mer information och aktuella utbildningstillfällen hittar du i Confluence-sidorna Antagning och NyA-webben

Studieadministrativ kalender

Det finns ett samlat kalendarium för NyA, Ladok och VFU med alla datum för den studieadministrativa processen:
Studieadministrativ kalender i Confluence

På vår externa webbplats hittar du alla viktiga datum för antagning:
Viktiga datum för antagning vid SU

Informationsutskick till institutionerna

Antagningen skickar ut viktig information till dig som arbetar på institutionen med antagningsrelaterade uppgifter. För att inte missa vad du behöver göra och när det måste ske rekommenderar vi att du anmäler dig till mejllistan ”Antinfo” för informationsutskick.

Mejla din e-postadress till antagningen@su.se för att få Antagningens informationsutskick.

Högskoleprovet

Varje höst och vår bistår Stockholms universitet UHR i genomförandet av högskoleprovet i Stockholms län. Syftet med provet är att mäta kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Arbetet sker på ett flertal olika provställen runt om i Stockholmsregionen.

Läs mer om Högskoleprovet på su.se

Inför varje provtillfälle söker vi personal som kan arbeta på provdagen och göra en viktig insats för samhället!

Läs mer om vad det innebär att vara personal under högskoleprovet på su.se

Behörighet med reell kompetens

Reell kompetens är den samlade, faktiska kompetens en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Dessa samlade kunskaper och erfarenheter kan förvärvas på olika sätt, till exempel genom utbildning, arbetslivet, föreningslivet, utlandsvistelser, personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Inom högskola och universitet prövas reell kompetens för behörighet och för tillgodoräknande enligt Högskoleförordningen (1993:100) kapitel 6 och 7.

Läs mer om hur vi arbetar med reell kompetens

Information till antagna studenter

Anmälda studenter får antagningsbesked via antagning.se och universityadmissions.se. Där finns även en informationsdel från SU kring nästa steg för den antagna som Studentavdelningen ansvarar för och hanterar.

Information på webben

De antagna hittar samlad information inför kursstart för vår och höst direkt på kurs- och programsidorna i ett särskilt avsnitt på sidan som visas från och med att antagningsbesked har gått ut. Texten som visas är uppdelad i två delar:

  • allmän information, såsom en checklista, information om välkomstdag, länk till kartor på alla campus, länkar till viktig information,
  • institutionens information kring upprop, registrering, lärplattform, introduktionsdagar, m.m.

För antagningsomgångar andra än till höst- och vårtermin, går det att skapa egen, anpassad informationsdel på kurssidan.

Information och instruktioner för utbildningsinformation på webben

Informations- och välkomstbrev via e-postverktyget

Det finns specifikt framtagna mallar för e-postutskick till antagna studenter i vårt e-postverktyg för att underlätta för dig i kommunikationen. Mallarna är flexibla med inlagda rubriker, bild, exempeltexter och viktig juridisk information. Vi har även lagt in info kring välkomstaktiviteter.

I e-postutskicket ska inte den information som finns på kurs- och programsidan dubbleras, utan det ska istället finnas en länk till sidan i utbildningskatalogen. Detta för att underlätta ditt arbete.

Information och instruktioner för e-postmallarna

Kommunikation kring Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar Studentavdelningen ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera nya studenter.

Programmet består bland annat av introduktionsföreläsningar, en mässa med studentstödjande enheter och kårföreningar, guidade turer och sociala aktiviteter. Aktiviteterna är frivilliga och riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program.

Kontakt: valkomstaktiviteter@su.se


Kontakt

Antagningen
Högskoleprovsgruppen
Stephanie Rosas, Klara Wik och Ivonne Contardo Ahlm
Frågor om webbpublicering
Studieinformation, Välkomstaktiviteter för nationella studenter
Therese Jonsson

Frågor om e-postmallarna

Visuell identitet

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: Studentavdelningen