Antagning och finansiering

För att bli antagen till forskarutbildning krävs grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att utnyttja utbildningen. Finansiering sker vanligtvis genom anställning som doktorand, med alternativa finansieringsmöjligheter tillgängliga. Ansökningar accepteras både på höst- och vårterminerna, med specifika datum för varje institution.

Antagning

Kraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är grundläggande behörighet, särskild behörighet och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen.

Som grundläggande behörighet krävs avlagd examen i Sverige på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå. Eller att studenten förvärvat sig motsvarande kunskaper utomlands.

Institutionerna kan ha särskilda behörigheter. Presumtiva doktorander uppmanas att stämma av vad som gäller för ett visst intresseområde med aktuell institution.

Lista på forskarämnen för antagning och examen till forskarutbildning Pdf, 139.9 kB.

Finansiering

Högskolan får till utbildning på forskarnivå bara anta sökande som anställs som doktorand. Studiefinansiering inom utbildningen på forskarnivå ska i normalfallet avse anställning som doktorand. En doktorandanställning finansieras genom anslagsmedel eller externa medel. Externa medel går till lärosätet, och är alltså inte knutna till en enskild doktorand.

Annan studiefinansiering än doktorandanställning innebär att medlen är knutna till en specifik individ, t.ex. stipendium, anställning hos annan arbetsgivare eller egen finansiering.

Ansökningstider

Ansökan till forskarutbildning kan ske både under hösten och våren. På institutionernas hemsida om forskarutbildning finns de datum som gäller för just den institutionen. Via sidan Lediga jobb på vår externa webbplats annonseras aktuella doktorandtjänster som utlyses.

Utlysning av doktorandplatser på Lediga jobb

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Sidansvarig: Områdeskansliet för humanvetenskap och Områdeskansliet för naturvetenskap