Internationalisering studenter

Här samlas information till dig som arbetar med studentmobilitet.

Rollen som utbyteskoordinator på institution

Arbetsuppgifter som utbyteskoordinator ansvarar för:

 • Ansvarar för eventuella tecknanden av nya utbytesavtal på institutionen. Som utbyteskoordinator bör man verka för framtagandet av nya utbytesavtal, ta fram avtalsförslag med mera.
 • Administrera existerande utbytesavtal på institutionen: kontrollera balans och utgångsdatum, administrera förnyelser av avtal.
 • Delta i utbyteskoordinatorsmöten (organiseras av Studentavdelningen).
 • Vid möjlighet kan man delta i externa konferenser och/eller göra kontaktresor.
 • Information och marknadsföring av utbytesstudier/praktik för studenter, lärare och personal.

 • Studievägledning gällande utbytesstudier/praktik.
 • Utlysning av institutionens utbytesplatser.
 • Godkännande av studenters preliminära kursval inför utbytesstudier (detta behöver utbyteskoordinatorn göra även när studenterna åker på utbyten via centrala avtal).
 • Handläggning av nomineringar och ansökningar av utbytesstudenter (urval utifrån gällande behörighetskrav och urvalskriterier, nomineringar till partnerlärosätet, kommunikation med berörda studenter och partnerlärosätet och så vidare).
 • Information till studenter om stipendier (exempelvis Erasmus).
 • Stöd till studenter under ansökningsprocessen (till partnerlärosäte).
 • Hantering av Kammarkollegiets försäkring (utfärda försäkringsintyg till studenter, ge stöd vid skadeanmälan).
 • Antagning och registrering av utbytesstudier i Ladok.
 • Handläggning av tillgodoräknanden och learning agreements.
 • Uppföljning av utbytesstudierna (exempelvis studentrapporter, statistik).

 • Tillhandahållande av information till partneruniversitet om ansökningsprocedur, deadlines, kursutbud, svenskakurser med mera.
 • Emottagande av nomineringar från partneruniversitet.
 • Handläggning av ansökningar: kontrollera behörighetskrav och utfärda antagningsbesked.
 • Information till studenter om ansökningsprocessen, kursval och boende.
 • Kursantagning och registrering av inresande utbytesstudenter i Ladok.
 • Signering av olika typer av blanketter, såsom Certificate of Attendance.

Anvisningar för tecknande av utbytesavtal

Huvudsyftet med de internationella samarbetsavtalen är att stärka kvaliteten i forskning och utbildning. På så vis stärks även universitetets konkurrenskraft både internationellt och nationellt. Internationellt utbyte inom utbildning och forskning är också av betydelse för att stärka utveckling samt demokratiserings- och moderniseringsprocesser.

Anvisningar för tecknande av utbytesavtal

Administration av studenter inom Civis

Civis utbildningssamarbete genomförs inom ramen av ett utbytesavtal på central nivå. In- och utresande studenter som deltar i Civis-kurser hanteras som utbytesstudenter. Utbyteskoordinatorerna administrerar utbytesstudenter på institutionen.

Administration av studenter inom Civis

Utresande studenter

På denna sida finns verksamhetsstöd samlat för medarbetare som jobbar med handläggning av utresande studenter.

Utresande studenter

Inresande studenter

På denna sida finns verksamhetsstöd samlat för medarbetare som jobbar med handläggning av inresande studenter, både inkommande utbytesstudenter och andra inkommande internationella studenter.

Inresande studenter

System och digitalisering av Erasmusprogrammet

Det sker digitalisering och implementering av flera system för hanteringen av internationell mobilitet.

Stockholms universitet implementerar ett nytt system för hantering av internationell mobilitet. Syftet med systemet är att effektivisera och strömlinjeforma processer och rutiner för arbetet med internationell mobilitet på hela universitetet. Målsättningen är att systemet, när det är fullt ut implementerat, ska vara ett komplett verktyg för hantering av internationell mobilitet. Internationella koordinatorer får behörighet i Mobility Online efter genomgången utbildning.

Mobility Online

Mer information och manualer finns i Confluence

Europeiska kommissionen ämnar digitalisera de administrativa processerna gällande Erasmusmobilitet. Det innebär till exempel att Learning Agreement för studentutbyte och Erasmusutbytesavtal tecknas digitalt via det system som respektive lärosäte valt att koppla upp mot Erasmus Without Papers. Stockholms universitet använder Mobility-Online för tecknandet av digitala Erasmusavtal och EWP Dashboard för hantering av Learning Agreement.

Learning Agreement för studentutbyte till Erasmus+ programländer ska tecknas digitalt via Erasmus Without Papers. Stockholms universitet använder EWP Dashboard för detta innan det finns studenter i Mobility Online.

Träffar kring internationella frågor

Här hittar du samlad information om träffar anordnade av International Office samt tips på internationella nätverksträffar och evenemang.

Inbjudan, med anmälningslänk, skickas ut via den e-postlista som används vid övriga utskick till utbyteskoordinatorer.

Behöver någon läggas till eller tas bort från e-postlistan? Mejla oss på utbyteskoordinator@su.se .

Hos Erasmusteamet ligger stort fokus på att vidareutveckla stödet för de olika programdelarna så att studenter, lärare och annan personal vid SU ska kunna delta i programmets samtliga aktiviteter.

Har du frågor om Erasmus+? Välkommen på Erasmusfika Zoom-drop in, torsdagar kl. 14–15, Zoomlänk.

Vill du boka ett individuellt möte, vänligen mejla erasmusutbyte@su.se .

International Office kallar till olika institutionsträffar både digitalt och fysiskt, kring migration, statistik och studentrekrytering.

För frågor kring institutionsträffarna är du välkommen att kontakta Tina Larsson, samordnare för internationell studentrekrytering, International Office, Studentavdelningen: tina.larsson@su.se

Du hittar träffarna i kalender för medarbetare

Nyhetsbrev från International Office

International Office har två nyhetsbrev, ett för medarbetare och ett för studenter. Vill du prenumerera på något av dem eller båda? Mejla study@su.se och meddela vilket du vill prenumerera på.

Externa konferenser inom internationalisering

Här är ett axplock av årliga externa konferenser för dig som arbetar med internationella studenter, studentmobilitet och liknande, som du kan delta på efter godkännande av din chef.

UHR:s Internationaliseringsdagarna

APAIE - Asia-Pacific Association for International Education

EAIE - European Association for International Education

NAFSA - Association of International Educators (med fokus på den nordamerikanska regionen)

Kontakt

Inkommande utbyten
Utresande utbyten
Nätverk för utbyteskoordinatorer
Drop-in Erasmusfika
Träffa Erasmusteamet: torsdagar kl.14:00-15:00

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: Studentavdelningen