Disputation

När avhandlingsarbetet närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras på institutionen för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Nu drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade.

Varje institution har egna rutiner för vem som utför de olika praktiska detaljerna. Vissa delar ansvarar doktoranden själv för.

Hitta datum för disputation

Disputation ska äga rum under perioden 15 augusti – 15 juni.
Vid Stockholms universitet kan man disputera helgfri vardag och lördag, antingen fm-pass (start senast kl 10:00) eller em-pass (start tidigast kl 13:00).

Eftersom två disputationer inte bör äga rum samtidigt inom fakulteten (för naturvetenskapliga fakulteten inom sektionen) måste du boka din disputation vid Studentavdelningen så att ämnesmässig krock kan undvikas.
Se tillgängliga tider för disputation i Disputationskalendern

Datum och tid för disputation beslutas av Studentavdelningen.

Hitta lokal

Lokalbokning sker vid respektive institution.

Boka datum och klockslag

Boka tid genom att mejla följande uppgifter till disputationer@su.se

Doktorandens namn
Personnummer
E-post
Fakultet
Faculty
Forskarutbildningsämne
Research Subject
Institution
Department
Handledarens namn
Handledarens e-post
Önskat datum för disputation
Önskat klockslag för disputation
Lokal för disputation samt adress

När datum och klockslag är bokade skickas en bekräftelse via mejl till dig, din handledare, den som bokat tiden (i de fall det är någon annan vid institutionen som bokar), samt handläggare vid berört fakultetskansli. Handläggningstiden är normalt 1 arbetsdag, men i bland kan det dröja upp till 5 arbetsdagar.

Offentliggöra avhandlingen (spikning)

Offentliggörande av doktorsavhandlingen, så kallad spikning, ska ske senast 3 veckor före disputationsdatum. Spikningen sker genom att registrera avhandlingen och disputationen i DiVA, SU:s digitala vetenskapliga arkiv. När uppgifterna kontrollerats skickas ett spikblad till doktoranden som en pdf-fil. Spikbladet ska ingå i avhandlingens manus som skickas till tryckning.

Vissa institutioner har arrangemang i samband med spikningen. Kontakta din institution för att ta reda på om det är något ytterligare de vill att du gör inför din spikdag.

Viktigt om spikningsperioden

Perioden 16 juni - 14 augusti ska inte inräknas i spikningsperioden, om disputation exempelvis sker den 24 augusti måste spikning ske senast den 5 juni. Infaller spikdagen på lördag, helgdag, halv arbetsdag eller så kallad klämdag flyttas den till närmast föregående vardag.

Spikdag under julhelgerna

Om disputationen är bokad att äga rum i början/mitten av januari kan spikdagen hamna i mellandagarna, eftersom det inte är något uppehåll mellan hösttermin och vårtermin. Man bör då vara extra noga med att kontrollera med tryckeriet att de kan garantera leverans i tid och framför allt att institutionen är öppen så att leverans är möjlig. Av hänsyn till opponent och betygsnämndsledamöter, bör den tryckta avhandlingen distribueras i god tid före julhelgerna.

Frågor kring tryckning av avhandling, ISBN, omslag, spikblad och inlaga: avhandlingssupport.sub@su.se

Tryckning av avhandling

Universitetsbiblioteket stödjer doktorander i processen att färdigställa doktorsavhandlingen. De hjälper bland annat till med en tidsplan för tryckning, ger support för Word-mallen och med spikningen i DiVA och stöd vid uppladdning i Produktionsverktyget.

30 dagar innan spikdagen kommer biblioteket att kontakta doktoranden med information om tryckprocessen. Det går också att boka ett möte med dem.

Se mer information om framtagning och tryckning av avhandlingen:
Avhandlingen

Kontakt

Tidsbokning för disputationer

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Studentavdelningen