Kurser och handledning

Utbildning på forskarnivå ger möjlighet till en gedigen fördjupning i ett ämne. Detta i kombination med självständigt utförande av en forskningsuppgift där nya forskningsresultat och kunskaper kan produceras.

Utbildningen på forskarnivå är fyra år och leder till en doktorsexamen, det vill säga den högsta akademiska examen i Sverige. Utbildningen består av kurser och ett avhandlingsarbete som ska utgöra minst hälften av respektive examens omfattning.

I vissa fall finns även möjlighet att ta ut en licentiatexamen, en akademisk examen på forskarnivå och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen.

Kurser på forskarnivå

Kurserna ges av institutionerna inom egna huvudområden. Doktoranden kommer överens med sin handledare om vilka kurser som ska ingå. På vår externa webbplats listas inom vilka ämnen det ges kurser på forskarnivå, med länk vidare till institutionernas kursinformation:

Lista med forskarutbildningskurser med ämnesindelning på su.se

Genomgångna kurser registreras i Ladok, i den digitala individuella studieplanen för forskarstuderande, d-ISP.

Guide för d-ISP finns i Serviceportalen

Handledning

Doktorander får handledning och vägledning av institutionerna. För varje doktorand ska det utses minst två handledare, en av dem utses till huvudhandledare. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

Forskarutbildningen kräver mycket arbete och doktoranden är ytterst alltid själv ansvarig för sina studier och sitt arbete.

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Sidansvarig: Områdeskanslierna