Internationell mobilitet lärare

Stockholms universitet ska, enligt långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering.

Erasmus+ lärarmobilitet (STA)

Erasmus+ lärarutbyte ger dig som lärare vid Stockholm universitet möjlighet att få finansiering för undervisning vid ett europeisk partneruniversitet. Utbytet ger dig chansen att träffa kollegor och ta del av andra undervisningskulturer och pedagogiska metoder.

Ta chansen att utvecklas både yrkesmässigt och personligt!

 • Du är anställd vid Stockholms universitet.
 • Du har fått klartecken från ansvarig person på din institution (prefekt eller motsvarande) om deltagande i mobiliteten, då eventuella överskjutande kostnader betalas av institutionen.
 • Det måste finnas ett giltigt Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte) mellan Stockholms universitet och värdlärosätet.
  Erasmusavtal (som inkluderar lärarutbyte)
 • Mobilitetens längd ska vara två till sextio arbetsdagar (exklusive restid). För lärarmobilitet till Civis-partnerlärosäten University of Glasgow eller University of Lausanne gäller minimum fem arbetsdagar (exklusive restid).
 • Minst åtta undervisningstimmar per vecka. Om mobiliteten varar under en längre period och avslutas med en inkomplett vecka ska tiden räknas ut proportionellt (1,6 timmar per dag).
 • Aktivitet: all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad- och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning och examination. Tid för exempelvis lärarseminarier, forskning och kompetensutveckling får inte räknas in i undervisningstiden.
 • I de fall ett lärarutbyte kombineras med personalfortbildning reduceras kravet på undervisningstimmar till fyra.
 • Inför varje lärarutbyte ska det upprättas en överenskommelse om uppdraget ”Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching” som ska godkännas av samtliga parter och laddas upp i ansökningsformuläret.
  Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching Word, 80.2 kB.
 • Mobiliteten kan inte samtidigt finansieras med andra EU-medel (dubbelfinansiering).

Nedanstående länder kategoriseras som programländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+:

Storbritannien och Schweiz delar inte i Erasmus+. Det finns dock möjlighet att söka Erasmus+ bidrag för lärarmobilitet till Civis partnerlärosäten University of Glasgow (UK) och University of Lausanne (CH), förutsatt att det finns Erasmus+ medel kvar och villkoren uppfylls.

Som anställd vid Stockholms universitet täcks du av en tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet, om du reser i Stockholms universitetets namn. Försäkringsintyg tillhandahålls genom institutionen efter godkänd ansökan. Kom även ihåg att beställa ett europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan.

Resa i tjänsten, Om tjänsteresor

 1. Kontrollera att det finns ett giltigt avtal och att du har godkännande från din prefekt, se ovan under "Villkor".
 1. Fyll i formuläret ”Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching” som behöver signeras av samtliga parter. Skannade signaturer räcker.
 2. Fyll i ansökan och ladda upp ifyllt och signerat "Mobility Agreement."
  Ansökan
 3. Efter att du har lämnat in din ansökan får du ett bekräftelsemail, skicka det mailet till erasmusutbyte@su.se.
 4. Efter att din ansökan blivit godkänd får du ett dokument som heter "Erasmus+ Grant Agreement for Teaching Mobility", som du skriver under och laddar upp i Erasmus Grant Application Portal for Staff.
  Erasmus Grant Application Portal for Staff

Under utbytet:

Innan hemfärd ska det mottagande lärosätet skriva under ett närvarointyg, så kallad ”Certificate of Attendance.” Dokumentmallen skickas till dig tillsammans med beslutet.

Efter utbytet:

 • All personal som deltar i en Erasmus+ mobilitet ska efter avslutad mobilitet fylla i en online-enkät. Länk skickas till din e-post efter utbytet.
 • Lämna in ditt närvarointyg ”Certificate of Attendance” tillsammans med resebiljetter för ut- och hemresan i Erasmus Grant Application Portal for Staff.
  Erasmus Grant Application Portal for Staff
 • Efter avslutad mobilitet gör du en reseräkning som vanligt på din institution. Du får då ersättning från din institution för dina utlägg på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet. Inga kostnader betalas ut direkt till deltagande personal.
 • Be ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (EBINSI) (inklusive en kopia på beslutet och reseräkningen) till Studentavdelningen (670):
  • Internfakturan måste ha inkommit senast två månader efter avslutad mobilitet.
  • På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges (förutsatt att du varit borta den period som du beviljats medel för). Kopior på biljetter med resedatum ska bifogas.
  • På internfakturan ska det stå att den gäller ”Erasmus STA” och ”ditt namn”.

Vid ett lärarutbyte får den egna institutionen ett bidrag som ska täcka bl. a hotell och resekostnader. Beloppen som betalas ut är schablonbelopp, bestämda av EU-kommissionen. Utbetalning sker efter avslutad mobilitet, till institutionen. Inga bidrag betalas ut direkt till den anställde. Om den faktiska kostnaden blev lägre tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskred schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden.

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. För mer information kontakta Erasmusteamet vid Studentavdelningen: erasmusutbyte@su.se

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen och består av två olika schablonbelopp:

Belopp 1 – schablonbelopp för hotell och traktamente

Belopp 1 – schablonbelopp för hotell och traktamente

Mottagande land

Dagsbelopp i euro, dag 1‑14

Dagsbelopp i euro, dag 15‑60

Grupp A

Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge


(+ mobilitet till University of Glasgow/UK och University of Lausanne/CH inom Civis)

180

126

Grupp B

 

Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike

160

126

Grupp C

 

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Nordmakedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern

140

98

 

Belopp 2 – resebidrag

Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator, som du finner på Erasmus+ webbplats (sidan är på engelska):

Distance calculator

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (det vill säga, du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur).

Green Travel Grant: Bidrag för deltagare som reser miljövänligt

Deltagare som väljer ett miljövänligare transportmedel, till exempel tåg, buss eller bil-pool (två eller mer personer) för merparten av resan (tur och retur) får ett stipendietillägg i form av en engångssumma.

Utöver resetillägget kan deltagaren få upp till fyra ytterligare resdagar (+ 2 dagar före och + 2 dagar efter mobiliteten), vid behov, om resan tar längre tid.

Se också rektorsbeslut om Policy för möten och resor:

Policy för möten och resor

Distance Band

Travel Grant

Green Travel Grant

10–99 km

23 EUR


100–499 km

180 EUR

210 EUR per participant

500–1999 km

275 EUR

320 EUR per participant

2000–2999 km

360 EUR

410 EUR per participant

3000–3999 km

530 EUR

610 EUR per participant

4000–7999 km

820 EUR

 

8000 km eller längre

1500 EUR


Instruktioner till ekonomihandläggare för Erasmus+

Efter att en anställd har varit på lärarutbyte (STA) genom Erasmus+ ska Studentavdelningen internfaktureras. Informationen ligger under ingången Anställning:

Instruktioner till ekonomihandläggare för Erasmus+

Kontakt

Kontakta Erasmusansvarig vid din institution om du är intresserad av Erasmus+ lärarmobilitet.

International Office
Gruppen för stöd till internationalisering.

Senast uppdaterad: 2024-05-16

Sidansvarig: Studentavdelningen