Forskarutbildning

Fakulteterna har lite olika rutiner för forskarutbildning. På den här ingången finns information som gäller alla doktorander.

Här hittar du din fakultets information och dokumentation för forskarutbildning:

UTVALD LÄSNING

Antagning och finansiering

För att bli antagen till forskarutbildning krävs grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att utnyttja utbildningen.

Doktorandmobilitet

Doktorander har många möjligheter att delta i utbyten. De räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper.

Kurser och handledning

Utbildning på forskarnivå ger möjlighet till en gedigen fördjupning i ett ämne. Detta i kombination med självständigt utförande av en forskningsuppgift där nya forskningsresultat och kunskaper kan produceras.

Avhandlingen

Universitetsbiblioteket stödjer dig i processen att färdigställa din doktorsavhandling.

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Sidansvarig: Områdeskanslierna