Studentrekrytering

Universitetet arbetar med övergripande och sammanhållen extern kommunikation vid rekrytering av nationella och internationella studenter.

Gemensamt kommunikationskoncept

I detta arbete används ett gemensamt kommunikationskoncept för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket Stockholms universitet.

Kommunikationskoncept för studentrekrytering

Nationella studenter

Målgruppen nationella studenter omfattar både presumtiva studenter 19-35 år i Storstockholm och befintliga studenter vid universitetet. Kommunikationsaktiviteterna är väl integrerade och omfattar både annonsering i egna och köpta kanaler under hela året. Särskilt fokus läggs på kommunikation inför ansökningsdatumen i april och oktober samt vid terminsstart och särskilda aktiviteter som till exempel Välkomstdagar och Öppet hus.

Rekrytering nationella studenter

Internationella studenter

Arbetet med internationell studentrekrytering och studentkommunikation utgår från Stockholms universitets Strategier. Målet är att öka antalet internationella studenter genom att öka preferensen för Stockholms universitet, förbättra kännedomen om och attityden till universitetets utbildning och ge stöd och service inför och under ansökningsprocessen.

Rekrytering internationella studenter

Kontakt

Koncept för studentrekrytering på Kommunikationsavdelningen
Projektledare för nationell studentkommunikation
Linda Hedblad, Kommunikationsavdelningen
Projektledare för internationell studentkommunikation
Serena Nobili, Kommunikationsavdelningen
Projektledare för internationell studentrekrytering på Studentavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-04-21

Sidansvarig: