Beräkning av HST och HPR

Hur beräknas helårsstudent - HST och
helårsprestation - HPR? Ladoksystemet ligger till grund för beräkningen av helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) och därmed tilldelningen av statliga medel. Här kan du läsa om hur det går till att beräkna helårsstudent och helårsprestation.

HST = Helårsstudent

Helårsstudenter baseras på antalet förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter i grundutbildningen. Studenten måste vara registrerad på sista rapporteringsdag för budgetåret (i mitten av januari).

helårsstudent = kurstillfällets poäng * (antal registrerade/60hp)

Exempel:
En kurs om 30 hp har 50 studenter. Antal registrerade (50) delat med 60 ger talet 0.83 som multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta ger 25 helårsstudenter.

Periodisering av kurser över årsskiften


Eftersom verksamhetsåret inte följer budgetåret/kalenderåret måste man periodisera kurser som går över årsskiftet. Höstterminens kurser pågår under 17 veckor på innevarande budgetår och 3 veckor på nästkommande. Till innevarande års vårtermin förs tre januariveckor från föregående hösttermin.

Periodisering av kurstillfällen


Från föregående termin

Innevarande budgetår


Till nästa budgetår

Kurstillfälle

null

Vårtermin

Hösttermin

null

30 hp heltid

4.5 hp

30 hp

25.5 hp

4.5 hp

15 hp deltid

2.2 hp

15 hp

12.8 hp

2.2 hp

15 hp heltid

null

15 hp

15 hp

null

HPR = Helårsprestation


Helårsprestationer baseras på summan av alla presterade poäng under en period (vanligtvis ett kalenderår).

helårsprestation = summa hp/60 där summan är samtliga hp på kursen presterade av studenterna under tidsperioden.

Exempel:
Under året har man på institutionen gett en kurs om 15 hp. Tio studenter har tagit alla 15 hp, medan åtta studenter bara tagit 7.5 hp. Detta ger (10*15)+(8*7.5)=210 om man summerar. Genom att dela 210 med 60 får man 3.5 helårsprestationer.

Systemförvaltning Ladok
Telefontider
tisdag och torsdag kl 10.00 - 11.00

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: Studentavdelningen