Handbok i ärendehandläggning

Rättssekretariatet har utarbetat en handbok i ärendehandläggning för universitetets anställda. Handboken innehåller information om hur beslut fattas och hur de bör utformas, om regler som styr universitetets och de anställdas agerade samt om offentlighetsprincipen med mera.

Handboken har reviderats i juli 2019, främst vad gäller nya och ändrade lagar, till exempel ny förvaltningslag och ändringar i Tryckfrihetsförordningen, tillägg av ett avsnitt om hur överklaganden ska hanteras samt uppdateringar av namn på förvaltningens olika avdelningar.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: Rektors kansli