Internationell mobilitet forskare

Stockholms universitet har en överenskommelse med det europeiska forskningsnätverket Euraxess. Vi är också medlemmar i Nordic Centre i Shanghai, Kina.

Euraxess

Euraxess är ett europeiskt nätverk under EU-kommissionen och inriktar sig på att underlätta forskarmobilitet, främja karriärutveckling för forskare, upplysa forskare om deras rättigheter samt synliggöra lediga forskaranställningar inom Europa.

Euraxess webbportal

Portalen riktar sig till forskare, entreprenörer, universitet och företag. Portalen innehåller praktisk information om att arbeta i Sverige, lediga forskningsjobb och finansieringsmöjligheter. Den vänder sig också till den som vill gå vidare i sin karriär i ett annat europeiskt land och för arbetsgivare som letar efter internationell kompetens inom forskning och utveckling.

Euraxess webbportal (sidan är på engelska).

Nordic Centre – Fudan University

Nordic Centre i Shanghai grundades 1995 och är ett samarbete mellan Fudan University, Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) och 27 nordiska lärosäten från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Nordic Centre – huvuduppgifter

 • Erbjuder en plattform för att initiera och utveckla forskning, program, konferenser, workshops och övriga aktiviteter som är av gemensamt intresse för nordiska och kinesiska forskare.
 • Organiserar kurser och program för nordiska personer inom affärsvärlden baserade i Shanghai.
 • Bistår med utbildning för kinesiska och nordiska studenter och forskare som ämnar bedriva studier om Kina respektive de nordiska länderna.
 • Är delaktig i kulturella events som tex nationaldagar, konserter, filmkvällar för att marknadsföra nordiska universitet och länder.

Nordic Centre kan erbjuda:

 • Stöd för att arrangera konferenser, möten, seminarier och workshops
  Kontorsutrymmen för besökande forskare från medlemsuniversitet
 • Bibliotek med böcker och journaler om Kina och de nordiska länderna
  Marknadsföring av olika forskningsnätverk
 • Viss finansiering

Mer information om forskning, finansiering och hur ni kan organisera events finns på Nordic Centres webbplats:

Nordic Centre

Ansökan om stöd från Nordic Centre tas emot löpande via mail till NC Programme Manager eli-matti.palomaki@nordiccentre.net.

En handbok för att arrangera events har sammanställts: Handbook for Academic Events at the Nordic Centre

Det finns kurser för studenter på Bachelor- och Masternivå.
Mer information om sommarkurser, kurser i Kina, kurser på medlemsuniversitet, hur du organiserar en kurs finns på Nordic Centres webbplats:

Nordic Centre – tailored courses

STINT Teaching Sabbatical

Vill du undervisa vid ett lärosäte i Hong Kong, Japan, Singapore eller USA?

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning erbjuder universitetslärare vid svenska lärosäten en möjlighet att undervisa vid partnerlärosäten i Asien eller USA under höstterminen 2024. Stipendiaten ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid det svenska lärosätet samt 100% tjänstledig under utlandsvistelsen. Ansökan sker internt och därefter nomineras två kandidater av rektor för bedömning av STINT.

STINT-programmet Teaching Sabbatical.

Forskar- och doktorandbostäder

Stockholms universitet hyr och administrerar ett antal möblerade lägenheter främst på universitetsområdet men även i andra delar av Stockholm.

Bostäderna hyrs ut till internationella gästforskare och doktorander vid Stockholms universitet.

Forskar- och doktorandbostäder

Kontakt

Euraxess
Kontaktperson vid Personalavdelningen
Nordic Centre och STINT
Kontakt vid SU
Nordic Centre i Shanghai

Senast uppdaterad: 2024-05-31

Sidansvarig: Personalavdelningen och Studentavdelningen