EU

EU är en av de viktigaste finansiärerna för universistetets forskare med prestigefyllda bidrag såsom European Research Council (ERC) och Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Här har vi samlat viktig information för dig som vill söka medel från EU.

EU-kommissionen är en av universitetets största forskningsfinansiärer. Nedan följer de interna rutiner som gäller för samtliga EU-projekt.

Vad är speciellt med EU-projekt?

EU-projekt binder hela universitetet juridiskt. Därför finns följande regler för dessa projekt:

 • Alla projekt måste ha prefektens godkännande.
 • Alla avtal undertecknas av chefen för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (delegerat från Rektor). Undantag gäller för Erasmus+ som sköts av Studentavdelningen.
 • Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bistår med juridisk rådgivning i samband med avtalsskrivande.
 • Användning av EU:s emblem i samband med EU-Program 2021–2027.

EU-Kommissionen har stärkt kravet på att EU-emblemet, tillsammans med hänvisning om att EU står som finansiär för ett visst projekt, ska finnas på allt kommunikations- och marknadsföringsmaterial.

Mer information om reglerna finns på engelska på Europeiska kommissionens webbplats:

EU emblem rules (pdf)

Emblem för nedladdning finns på:

Download centre for visual elements - Regional Policy - European Commission (europa.eu)

Utöver det ska Erasmusloggan finnas på material som produceras för programmets räkning, så som:

 • kommunikations- och marknadsföringsmaterial
 • webbsidor (både huvud- och undersidor)
 • brevhuvud
 • mallar/dokument

UHR är ålagda att kontrollera synligheten och användandet av emblem och logga vid kommande kontroller.

Support till dig som söker medel

Avdelningen för forsknings-och samverkansstöd erbjuder dig följande stöd:

 • Tips och råd både innan du börjat skriva och när du skriver en ansökan.
 • Genomgång av projektbudget.
 • Hjälp med administrativ information under ansökningsprocessen och kontraktsförhandlingar.
 • Vägledning under projektets gång, t.ex. i samband med projektredovisning.
 • Utökat stöd när du koordinerar ansökan.

Handläggningsordning

Handläggningsordningen gäller för de forskningsprojekt som finansieras med bidrag från Europeiska unionen, huvudsakligen Europeiska kommissionens ramprogram för forskning och innovation, där Stockholms universitet ingår avtal med Europeiska unionen.

I Regelboken finner du handläggningsordningen i sin helhet:

Handläggningsordning för EU-finansierade forskningsprojekt

Horisont Europa

Storsatsningen Horisont Europa är EU:s ramprogram som fördelar 95,5 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2021–2027. Här finns stora möjligheter till finansiering av individuella projektbidrag, mobilitetssatsningar och stöd till infrastruktur och forskning i tematiskt inriktade konsortier.

Horisont Europa

Horizon 2020

Horizon 2020 var EU:s forsknings- och innovationsprogram från 2014–2020 med en budget på nästan 80 miljarder euro. Programmet har efterföljts av Horisont Europa.

Du som har pågående projekt inom Horizon 2020 kan läsa mer om det via denna länk:

Horizon 2020

Universitetsalliansen Stockholm trios Brysselrepresentation

Stockholm trio finns numera på plats i Bryssel med kontorsplats i Stockholmsregionens EU-kontors lokaler.

Trions Brysselrepresentation består av en person i Bryssel och en Stockholmsbaserad representant från vart av de tre universiteten för att säkerställa effektiv kommunikation inom universiteten. Huvudsyftet med verksamheten i Bryssel är att öka Stockholm trios synlighet i Europa och att genom proaktivt påverkansarbete främja lärosätenas deltagande i olika EU-finansierade forsknings-, innovations- och utbildningsprogram. Verksamheten består huvudsakligen av fyra aktiviteter:

 • Nätverk och informationsinhämtning
 • Strategiskt proaktivt arbete
 • Profilering i Bryssel
 • Kommunikation och interaktion med hemmaorganisationen

Nätverket Crowdhelix

Stockholms universitet är medlemmar i Crowdhelix, en öppen innovationsplattform som skapar länkar mellan ett internationellt nätverk av forskare och innovativa företag, så att de kan planera och leverera banbrytande samarbetsprojekt.

Som forskare vid Stockholms universitet har du tillgång till plattformen, där du kan publicera en egen profil, efterlysa och besvara förfrågningar om forskningssamarbete, och söka gemensamma anslag.

Om du söker en partner till ditt EU-projekt, läs om Crowdhelix och skapa din egen profil för dig eller din forskargrupp på deras webbsida:

crowdhelix.com

Crowdhelix arragerar även öppna webinarier som man delta i utan kostnad.

Crowdhelix öppna webinarier

Kontakt

Forskningssekreterare: Henrik Aspeborg, Lars Emrén, Viviana Stechina, Sofia Irinarchos, Martin Arvidsson och Carl Sandberg.
Projektkoordinator: Ana Cordeiro

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Projektekonomer
Etikstöd
Etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.
Avtalsfunktionen

Stockholm trios Brysselrepresentant

Dan Andrée är Stockholm trios Brysselrepresentant och Henrik Aspeborg är Stockholm universitets representant vid Brysselrepresentationen. Vid frågor och funderingar ta kontakt med Henrik Aspeborg: henrik.aspeborg@su.se

Crowdhelix

Henrik Aspeborg, forskningssekreterare, (Leader): henrik.aspeborg@su.se
Martin Arvidsson, forskningssekreterare, (Admin): martin.arvidsson@su.se

Senast uppdaterad: 2024-04-12

Sidansvarig: Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd