Styr- och stöddokument för miljöarbetet

Stockholms universitets miljöledningssystem omfattar centrala dokument såsom policys, rutiner och anvisningar.

Dokumenten för det övergripande miljöarbetet omfattar alla anställda medan andra dokument endast berör miljörepresentanter eller anställda som arbetar i laborativ miljö. Utöver dessa centrala dokument kan det även finnas lokala stöddokument på institutionsnivå/motsvarande som är anpassade till den egna verksamheten. Miljöpolicy och policy för möten och resor är obligatoriska för alla medarbetare att känna till.

Senast uppdaterad: 2024-06-05

Sidansvarig: Rektors kansli