Digitala kanaler

Delportfölj Digitala kanaler ska stödja den verksamhet som bedrivs inom kommunikation och informationsspridning om Stockholms universitet.

Kort summering

Delportföljen ska stödja den verksamhet som bedrivs inom kommunikation och informationsspridning om Stockholms universitet. Delportföljen tillhandahåller tjänster och ramverk för strukturerad och sökbar information om universitetet, information och utbud av utbildningar, kommunikation om universitetets pågående forskning och forskningsresultat, presentation av samverkan med andra aktörer , samt organisation, myndighetsuppdrag och processer.

Vem/vilka är målgruppen?

Presumtiva och befintliga studenter, lärare, forskare, tekniskt/administrativ personal på SU samt externa besökare som t. ex. intresserad allmänhet, journalister, andra myndigheter, företrädare för statsmakterna och även internationella besökare.

Vilka produktområden ingår i delportföljen?

  • Externwebb
  • Medarbetarwebb
  • Sök
  • Webbarkivering

Fokusområden i delportföljen HT23–VT24

  • Under HT23 pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att lansera en helt ny medarbetarwebb. Syftet är ge medarbetarna välstrukturerad och aktuell information de behöver för att effektivt kunna bedriva sitt arbete. Samtidigt byter universitetet webbpubliceringsverktyg till Sitevision. Det betyder arbete med både back- och frontend.
  • Under VT24 kommer en version av utbildningskatalogen tas fram i universitetets nya webbpubliceringsverktyg Sitevision för att ge presumtiva och befintliga studenter möjlighet att göra informerade val när de söker framtida utbildningar. Dessutom kommer migrering av övriga delar av externwebben från det gamla publiceringsverktyget Polopoly till det nya (Sitevision) att påbörjas.

Verksamhetsrepresentanter och studentrepresentanter

Representant N-området: Niclas Kolm

Representant H-området: Nicole Thorén

Studentrepresentant: Vakant

Kontakt

Delportföljansvarig: Jan Löf

Delportföljsamordnare: Björn Johansson

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: