Infrastruktur

Delportfölj Infrastruktur möjliggör, förenklar och tillhandahåller basinfrastruktur såsom tillgänglighet, lagring, och nätdistribution för verksamhetens IT-behov.

Målgrupp

Övriga delportföljer och övrig verksamhet.

IT-stöd

Maskinhallar (Datacenter), virtuella privata servrar (VPS), lagring, backup och trådbundet/trådlöst nät.

Verksamhetsrepresentanter och studentrepresentanter

Representant N-området: Ej aktuellt

Representant H-området: Ej aktuellt

Studentrepresentanter: Ej aktuellt

Kontakt

Delportföljansvarig: Helen Ericson
Delportföljsamordnare: Christer Borg

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: