Centralt stöd

Centralt stöd en omfångsrik delportfölj som innehåller systemstöd av olika slag för universitetets förvaltning och samverkan.

Delportföljen Centralt stöd

Centralt stöd en omfångsrik delportfölj som innehåller systemstöd av olika slag för universitetets förvaltning och samverkan. Delportföljen ska stödja universitetsförvaltningen i dess uppgift att ge administrativt stöd och service till verksamheten så att universitetet på bästa sätt kan bedriva utbildning, forskning och samverkan. Detta sker genom att bland annat bidra till att myndighetsgemensamma processer stöds av moderna, ändamålsenliga och effektiva systemstöd.

Målgrupp

Medarbetare. Till störst del är det medarbetare som använder delportföljens system men resultatet av det som levereras inom Centralt stöd kommer till nytta även för studenter, forskare och allmänhet.

IT-tjänster/produktområden

Delportföljen innehåller ca 60 applikationer inom produktområdena arkiv- och diarium, beslutsstöd, ekonomihantering, fastighetsstöd, inköps- och upphandlingsstöd, personalhantering och ärendehantering.

Fokusområden i delportföljen HT23–VT24

  • Implementera Qlik Sense, ett analys- och beslutsstödsystem. Förbättra lärosätets förmåga inom datadrivna beslut genom att tillhandahålla verktyg för bättre beslutsunderlag för styrning och kvalitetsutveckling.
  • Skapa förutsättningar för effektivisering av ärendehantering genom att införa TopDesk som enhetligt ärendehanteringsverktyg inom organisationen.
  • Genomförande av upphandling och implementering av Ciceron, ett eArkivsystem som säkerställer långtidsbevarande av digital information.

Verksamhetsrepresentanter och studentrepresentanter

Representant N-området: Karl Hagström

Representant H-området: Richard Hager

Studentrepresentanter: Ej aktuellt

Kontakt

Delportföljansvarig: Sten Nyberg

Delportföljsamordnare: Ulf Färjare

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: