Lärandestöd

Delportfölj Lärandestöd har till uppgift att ta fram mål, generera och bearbeta idéer samt prioritera delportföljens innehåll utifrån universitetets strategier och verksamhetens behov.

Kort summering av delportföljen

Delportfölj Lärandestöd har till uppgift att ta fram mål, generera och bearbeta idéer samt prioritera delportföljens innehåll utifrån universitetets strategier och verksamhetens behov så att det leder till förbättrad och ökad förmåga inom området lärandestöd.

Detta görs genom att stödja och förbättra förmågan att:

 • Planera program och kurser
 • Schemalägga effektivt
 • Utvärdera program och kurser
 • Genomföra undervisning
 • Genomföra examination
 • Genomföra uppdragsutbildning

Vem/vilka är målgruppen?

Studenter och lärare samt adminpersonal på SU och externa lärosäten

Vilka produktområden ingår i delportföljen?

 • Schema & lokalbokning
 • Schemaläggning
 • Lokalbokning
 • Kurs- och programleverans
 • Kursvärdering
 • Athena
 • Video
 • Survey & report
 • Examination
 • Digital tentamen
 • Urkund
 • Tentamensadministration

Fokusområden i delportföljen HT23–VT24

 • Arkivering av innehåll i tidigare examinationsplattform (Exia)
 • Förbättringar i ny examinationsplattform (Inspera)
 • Förberedelser för ny LMS-upphandling
 • Förberedelser för arkivering av innehåll i Athena

Verksamhetsrepresentanter och studentrepresentanter

Representant N-området: Nicole Pamme

Representant H-området: Christine Storr

Representant CeuL: Linda Barman

Studentrepresentanter: Melinda Holmqvist

Kontakt

Delportföljansvarig: Magnus Nermo

Delportföljsamordnare: Eugen Stolin

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: