Forskningsstöd

I delportföljen forskningsstöd ingår olika systemstöd som stödjer universitetets forskningsverksamhet.

Delportföljen forskningsstöd

I delportföljen forskningsstöd ingår olika systemstöd som stödjer universitetets forskningsverksamhet. Syftet med denna delportfölj är att bistå forskare genom att tillhandahålla verktyg som medför att universitetet kan bedriva högkvalitativ forskning. Detta uppnås genom att säkerställa att forskningsprocesser stöds av moderna, ändamålsenliga och säkra systemverktyg.

Målgrupp

Forskare. Primärt riktar sig delportföljen för forskningsstöd till universitetets forskare som använder de olika systemverktygen. Resultaten och tjänsterna som erbjuds inom delportföljen gynnar även studenter och allmänheten.

IT-tjänster/produktområden

Delportföljen för forskningsstöd inkluderar ett brett spektrum av applikationer och systemverktyg inom områden som rör forskningsadministration, publicering av forskning och lagring av forskningsresultat. Verktygen är utformade för att underlätta och förbättra universitetets forskningsverksamhet och dess förmåga att leverera högkvalitativ forskning.

Fokusområden i delportföljen HT23–VT24

  • Definiera delportföljens förmågor och mål för att på bästa sätt stödja forskningsverksamheten på Stockholms universitet.
  • Kartlägga lagringsalternativ av forskningsdata på Stockholms universitet och ta fram enhetlig information för forskare.

Verksamhetsrepresentanter och studentrepresentanter

Representant N-området: Gustaf Hugelius

Representant H-området: Robert Östling

Studentrepresentanter: Ej aktuellt

Kontakt

Delportföljansvarig: Wilhelm Widmark

Delportföljsamordnare: Eugen Stolin

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Sidansvarig: