Arbetsplats

Delportfölj Arbetsplats har till uppgift att ta fram mål, generera och bearbeta idéer samt prioritera delportföljens innehåll utifrån universitetets strategier och verksamhetens behov.

Kort summering av delportföljen

Delportfölj Arbetsplats har till uppgift att ta fram mål, generera och bearbeta idéer samt prioritera delportföljens innehåll utifrån universitetets strategier och verksamhetens behov så att det leder till förbättrad och ökad förmåga inom området arbetsplats.

Detta görs genom att stödja och förbättra förmågan att:

 • Leverera produktivitetslösningar till studenter och anställda
 • Leverera en säker e-post tjänst till studenter och anställda
 • Stödja kommunikation och samarbete
 • Tillhandahålla säker IT och informationshantering
 • Kostnadseffektiv IT service och drift
 • Tillhandahålla ändamålsenliga telefoni och printlösningar till studenter och anställda
 • Leverera en standardiserad arbetsplatstjänst med eller utan hårdvara
 • Avveckla hårdvara och kringutrustning på ett säkert och miljösäkert sätt

Vem/vilka är målgruppen?

Alla studenter och medarbetare på SU

Vilka produktområden ingår i delportföljen?

Arbetsstation

 • MacSUA
 • WindowsSUA
 • LinuxSUA
 • Centraliserad IOS-hantering
 • Centraliserad iPad
 • Avveckling av hårdvara
 • Inventering av klient/server

Produktivitet & kollaboration

 • Produktivitetspaket för studenter
 • Produktivitetspaket för medarbetare
 • Samarbetsverktyg
 • Fildelning
 • E-post
 • Wiki
 • Mjukvarudistribution

Utskrifter

 • Printomat
 • Nätverksskrivare

Telefoni

 • Mobiltelefoni
 • Fast telefoni
 • Contact Center

Audio, video & konferens

 • Videokonferensrum
 • Avancerad a/v-administration

Kontakt

Delportföljansvarig: Helen Ericson

Delportföljsamordnare:

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Sidansvarig: