Studieadministrativt stöd

Delportföljen ska stödja den verksamhet som bedrivs inom ramen för studieadministration. Delportföljen stödjer hantering av studentens väg genom den administrativa processen, både före under och efter sin studietid.

Vilket verksamhetsområde stöttar delportföljen?

Delportföljen ska stödja den verksamhet som bedrivs inom ramen för studieadministration. Delportföljen stödjer hantering av studentens väg genom den administrativa processen, både före under och efter sin studietid.

Vem/vilka är målgruppen?

Studenter, doktorander, lärare, handledare, forskare samt adminpersonal på SU och externa lärosäten.

Vilka produktområden ingår i delportföljen?

 • Studieadministrativt stöd
 • Verksamhetsförlagd utbildning
 • Studieadministration
 • Alumnhantering
 • Studenthälsa
 • Karriär & studievägledning
 • Mobilitet

Fokusområden i delportföljen HT23–VT24

 • Vi fokuserar på att underliggande system och servrar uppgraderas och blir moderniserade.
 • Vi gör en översyn av kodbaser och anpassar efter nya lagkrav och standarder för att följa med i den tekniska och tillgängliga utvecklingen.
 • Vi gör anpassningar efter användarens behov så att systemen känns värdefulla och stödjer den administrativa processen vilket gör användarens arbetssituation blir mer hållbar.
 • Vi fokuserar även på gallring och arkivering för att säkra lagring och dokumentation inför framtiden.

Verksamhetsrepresentanter och studentrepresentanter

Representant N-området: Fredrik Hellberg

Representant H-området: Anders Fogelberg

Studentrepresentanter: Magnus Alhtorp

Kontakt

Delportföljansvarig: Helena Pallin

Delportföljsamordnare: Pernilla Hjort

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Sidansvarig: