Uppdrag för kontaktpersoner för studentinflytande

Här hittar du information om uppdraget för kontaktpersoner för studentinflytande. På sidan finns även goda exempel från institutioner och studentråd.

På samtliga nivåer inom universitetet ska det finnas kontaktpersoner för studentinflytande. Prefekt eller motsvarande ska säkerställa att det finns en eller flera personer vid institutionen eller motsvarande som fungerar som kontaktperson till studentråd, doktorandråd och studentkår i frågor om studentinflytande på institutionsnivå. Funktionen kan knytas till studierektor, studie- och karriärvägledare, prefekt eller administratör.

Kontaktpersonernas uppdrag

Vid varje institution finns det en eller flera personer som fungerar som kontaktperson för studentinflytande. Funktionen kan knytas till studierektor, studie- och karriärvägledare, prefekt eller administratör, och det är prefekten som ansvarar för att utse den eller dessa kontaktperson(er).

Kontaktpersonernas uppdrag är, enligt universitetets Regler för studentinflytande, att vara en länk till studentråd, doktorandråd, fakultetsråd och studentkår genom att:

 • skicka vidare information från studentkåren eller dess råd om en eller flera nya studentrepresentant(er) har utsetts till en eller flera organ eller grupp(er) (refereras nedan som ”grupper”) vid institutionen,
 • ta kontakt med studentkåren om en längre vakans för en studentplats har uppstått i en grupp,
 • i samverkan med studentkåren aktivt verka för att studentråd och doktorandråd bildas, om ett sådant saknas.

Kontaktpersonerna kan även ha andra uppgifter kopplat till studentinflytande. Exempel finns längre ner på denna sida. Längre ner hittar du även annan information som kan vara till hjälp i ditt uppdrag.

Studentkårer vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns det tre studentkårer:

Det är studentkårerna som utser studentrepresentanter vid varje institution. SUS utser även studentrepresentanter i olika grupper på fakultets-, områdes-, och universitetsövergripande nivå.

Kontaktpersoners uppgifter - exempel

Utöver vad som regleras om uppdraget som nämndes ovan kan en kontaktperson:

 • svara på frågor om institutionens organisation samt olika gruppers funktion och arbetssätt. Hänvisa gärna till filmen om universitetets organisation som finns i universitetets webbaserade utbildning för studentrepresentanter,
 • svara på frågor om arvode för studentrepresentanter eller förlängning av anställning för doktorandrepresentanter,
 • informera om studentinflytande vid kursstarter tillsammans med studentråd, doktorandråd och studentkår,
 • lägga upp annonser, som tillhandahålls av studentkår, om lediga studentrepresentationsuppdrag på aktuell lärplattform,
 • hjälpa student- och doktorandråd att boka lokaler för sina möten,
 • hjälpa studentkåren att arrangera olika evenemang, till exempel informationsmöten, vid institutionen,
 • en gång om året uppdatera universitetets förteckningar över beslutande och beredande organ och grupper vid institutionen.

Ibland kan det vara svårt att veta vad SUS ombud ansvarar för och vad du som kontaktperson ska eller kan göra, då uppdragen och uppgifterna ibland går i varandra.

Kort sagt, ansvarar SUS ombud för att:

 • hjälpa student- och doktorandråd med sin interna organisation,
 • organisera och hålla i uppstartsmöten för råden, till exempel om rådets styrelse avgått och rådet behöver startas upp på nytt,
 • hjälpa råden med SUS Admin,
 • handlägga bidragsansökningar från råden,
 • ge stöd till råden om hur de kan driva frågor,
 • hjälpa råden att rekrytera studentrepresentanter genom att skapa annonser för uppdrag,
 • utbilda studentrepresentanter och styrelser.

Hösten 2023 lanserade SUS sitt nya administrativa system ”SUS Admin”. Syftet är framför allt att tillhandahålla listor över alla studentrepresentanter som SUS har utsett. När nya representanter valts läggs de in i systemet av SUS och då skickas automatiskt ett bekräftelsemejl till dig som är kontaktperson.

Du som är kontaktperson ska ha fått ett eget konto på SUS Admin, vilket gör att du kan logga in för att se vilka som är aktuella studentrepresentanter i grupperna vid din institution. Om du inte har fått ett konto, kontakta ombuden på SUS genom studentombud@sus.se.

Logga in i SUS Admin

Användarguide för kontaktpersoner som arbetar i SUS Admin Pdf, 256.7 kB.

Om något inte stämmer i listorna är det viktigt att du hör av dig till SUS ombud så att de kan åtgärda felaktigheten.

Terminsmöten mellan SUS och kontaktpersoner

En gång per termin träffas kontaktpersonerna och SUS för att utbyta information, erfarenheter och sprida goda exempel om studentinflytande. Även andra som är intresserade av studentinflytande är varmt välkomna att delta på dessa möten. Håll gärna ögonen öppna för inbjudningar till dessa möten. De är mycket uppskattade och informativa, enligt tidigare deltagare.

Goda exempel från student- och doktorandråd och institutioner

Som inspiration finns nedan några goda exempel och tips från studentråd och institutioner.

 • Studentrådet vid Kriminologiska institutionen har troligtvis rekordet för mest välbesökta årsmöte! Efter en rad informationsinsatser deltog över 40 studenter i årsmötet hösten 2023. Efter mötet arrangerade rådet en inspark för alla nya studenter. Varje termin hjälper institutionen även studentrådet att boka in lektionsinhopp så att de kan sprida information till nya studenter.
 • På Fysikum har institutionen, tillsammans med studentkårens lokala studentråd, flera gånger bjudit in till informationsmöten om studentinflytande för att ge studenter möjlighet att lära sig mer om vad det innebär att vara studentrepresentant och att vara engagerad i ett studentråd.
 • Vid institutionen för Asien- och Mellanösternstudier slutade många i det lokala studentrådet samtidigt att studera hösten 2023. Rådet behövde därför startas upp på nytt. Kontaktpersonen gjorde då en drive och informerade nästan varje studentgrupp om varför man bör engagera sig. På kårens uppstartsmöte deltog sedan över 15 studenter, och man kunde välja in en full styrelse och fylla samtliga studentrepresentationsuppdrag.
 • Studentrådet vid Statsvetenskapliga institutionen brukar varje år arrangera Statsvetardagen där de tillsammans med institutionen anordnar inspirerande föreläsningar, arbetsmarknadsmässa och andra aktiviteter för att uppmärksamma framtidsmöjligheterna för statsvetare. Aktiviteterna brukar alltid vara välbesökta.

Om det saknas ett student- eller doktorandråd

Hör av dig till SUS ombud om det inte finns ett student- eller doktorandråd vid institutionen eller om det håller på att bli inaktivt. SUS drar då igång en process för att starta upp det igen!

Inför uppstarten behövs förmodligen din hjälp, bland annat med att boka lokal och hitta en tid som passar för studenterna. Du kan även hjälpa till med att sprida information om mötet via aktuell lärplattform.

Det är sedan SUS ombud som tar emot anmälningar och nomineringar från studenterna, skriver annonser, informerar om uppdragen och håller i uppstartsmötet. Det är brukligt att ingen från institutionen är med på detta möte. Efter mötet hjälper SUS det nya rådet med att skapa en mejladress, utbilda i styrelsearbete och se till att rådet har allt de behöver för att bli självgående.

Kontakt

SUS ombud
studentombud@sus.se

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: Rektors kansli