Kontaktpersoner för studentinflytande

Här hittar du kontaktpersoner för studentinflytande på alla nivåer inom universitetet.

I denna lista finns namn på kontaktpersoner för studentinflytande på institution, områdes- och fakultetsnivå samt för universitetsövergripande nivå och universitetsförvaltningen Kontaktpersonernas e-postadresser finns på su.se. Kontaktpersonerna fungerar som en länk till bl.a. studentråd, doktorandråd och studentkår i frågor om studentinflytande.

Humanistiska fakulteten

Kontaktpersoner för studentinflytande på humanistiska fakulteten.

Organisatorisk enhet

Namn på kontaktperson

Fakultetsnivå

Yliali Asp

Engelska institutionen

Elisabet Dellming

Filosofiska institutionen

Gösta Grönros

Historiska institutionen

Anna Götlind

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Anne Monikander

Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier

Monika Gänssbauer

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG)

administrativstudierektor@erg.su.se

Institutionen för kultur och estetik

Richard Carlsén

Institutionen för lingvistik

Henrik Liljegren

Institutionen för mediestudier

Peter Erell

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

Hannah Hinz Cornelli

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Sofia Johansson

Institutionen för ämnesdidaktik (IÄD)

Maria Lans

Romanska och klassiska institutionen

Golsa Vahidemir

Juridiska fakulteten

Kontaktpersoner för studentinflytande på juridiska fakulteten

Organisatorisk enhet

Namn på kontaktperson

Fakultetsnivå

Agita Akule-Larsson

Juridiska institutionen

Vladimir Vesovic

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kontaktpersoner för studentinflytande på samhällsvetenskapliga fakulteten.

Organisatorisk enhet

Namn på kontaktperson

Fakultetsnivå

Johan Magneli

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Brian Davis

Företagsekonomiska institutionen

Olov Isaksson

Institutet för social forskning (SOFI)

Frida Engström

Institutionen för data- och systemvetenskap

Jelena Zdravkovic

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Jenny Häger

Institutionen för folkhälsovetenskap

studievagledning.publichealth@su.se

Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD)

Paula Fellesson Mählck

Institutionen för socialt arbete

Hugo Stranz

Kriminologiska institutionen

Gabriella Olsson

Kulturgeografiska institutionen

Marianne Abramsson

Nationalekonomiska institutionen

Peter Langenius

Psykologiska institutionen

Laura Ferrer-Wreder

Psykologiska institutionen (ITB)

Mats Najström

Socialantropologiska institutionen

Anna Gustafsson

Sociologiska institutionen

Anna Lund

Specialpedagogiska institutionen

Martin Carlfjord

Statistiska institutionen

Hedda Werner Åström

Statsvetenskapliga institutionen

Maria-Therese Gustafsson

Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktpersoner för studentinflytande på naturvetenskapliga fakulteten.

Organisatorisk enhet

Namn på kontaktperson

Fakultetsnivå

Ewa Lach

Bergianska botaniska trädgården (BBT)

Gunvor Larsson

Stockholms Resilienscentrum (SRC)

Astrid Auraldsson Sjögreen

Fysikum

Fredrik Hellberg

Institutionen för astronomi

Magnus Näslund

Matematiska institutionen

Neshat Lindberg

Meteorologiska institutionen (MISU)

Ingrid Eronn
Sara Engström

Kemiska övningslaboratoriets styrelse och programråd kemi

Joseph Samec

Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

Joseph Samec

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Mats Johnsson

Institutionen för organisk kemi

Joseph Samec

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)

My Lönn

Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP)

Kristoffer Hylander

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)

Camilla Eldeby

Zoologiska institutionen

Bengt Karlsson

Minna Miettinen

Institutionen för geologiska vetenskaper

Elisabeth Däcker

Institutionen för miljövetenskap

Frida Edberg

Institutionen för naturgeografi

Moa Holmlund

Institutionen för naturgeografi (Tarfala)

Nina Kirschner

Universitetsövergripande

Kontaktpersoner för studentinflytande för områdena, universitetsövergripande och universitetsförvaltningen.

Organisatorisk enhet

Namn på kontaktperson

Universitetsövergripande och universitetsförvaltningen

Anna-Karin Björling
Malin Cederth Wahlström

Humanvetenskapliga området

Susanna Lindberg

Naturvetenskapliga området/fakulteten

Ewa Lach

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Sidansvarig: Rektors kansli