Informationsberedningen 2024-2026

Beredningen hanterar och utvecklar områdets kommunikationsstrategier. Beredningen ska bereda budgetfrågor, bereda, besluta och utvärdera områdesgemensamma satsningar på studentrekrytering och forskningskommunikation.

Beredningen ska även föreslå åtgärder för att främja utveckling av kommunikationen inom området samt identifiera prioriterade områden. Beredningen kan vid behov utse arbetsgrupper, referensgrupper eller utskott för enskilda uppdrag.

Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), två representanter per sektion, en representant från Grundutbildningsberedningen med personlig suppleant och tre studentrepresentanter (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

  • Ordförande: Niclas Kolm, Zoologiska institutionen

Matematisk-fysiska sektionen

  • Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi

Kemiska sektionen

  • Nicole Pamme, Institutionen för material- och miljökemi

Biologiska sektionen

  • Tina Elwing, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

  • Matthew MacLeod, Institutionen för miljövetenskap

Grundutbildningsberedningen

  • Ordinarie: Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper
  • Suppleant: Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen

Kanslistöd

  • Karin Jonsson, kommunikatör områdeskansliet för naturvetenskap

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området