Stipendieberedningen

Beredningen granskar ansökningar till donationsstipendierna, C.F. Liljevalchs Jr:s och K-B och M. Augustinssons resestipendier, Sture Erikssons fond, Bendixsons stipendier åt docenter och avger förslag till områdesnämnden om vilka som ska tilldelas stipendier.

Högskoleföreningen vid Stockholms universitet delar årligen ut ett pris för en framstående vetenskaplig prestation inom ramen för de doktorsavhandlingar som avlagts vid fakulteten föregående kalenderår. På förslag av stipendieberedningen föreslår områdesnämnden en pristagare till Högskoleföreningen. Forskarstuderande som har högst två år kvar till disputation kan söka Sigrid Arrhenius’ stipendium. För detta stipendium utses årligen en särskild beredningsgrupp.

Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), en lärarrepresentant per sektion (inklusive ordförande) med personlig suppleant och en studentrepresentant per sektion (utses av kåren). Om studeranderepresentanten är förhindrad att delta i möte kan en suppleant, som utses av kåren, ersätta vid aktuellt möte. Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentant och suppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

  • Ordförande: Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Matematisk-fysiska sektionen

  • Ordinarie: Lars Arvestad, Matematiska institutionen
  • Suppleant: Åsa Larson, Fysikum

Kemiska sektionen

  • Ordinarie: Anneli Kruve, Institutionen för material- och miljökemi
  • Suppleant: Mats Nilsson, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

  • Ordinarie: Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
  • Suppleant: Rike Stelkens, Zoologiska institutionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

  • Ordinarie: Peter Jansson, Institutionen för naturgeografi
  • Suppleant: Paola Manzotti, Institutionen för geologiska vetenskaper

Studentrepresentanter

  • Vakant

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området