SciLifeLab-kommittén 2024-2026

SciLifeLab-kommittén bereder/hanterar frågor rörande SciLifeLab och fördelning av SFO-medel kopplade till SciLifeLab. Beslut avseende budget för SFO-medel riktade mot verksamhet vid SciLifeLab, samt utlysningar av SciLifeLab Fellows, fattas av Naturvetenskapliga områdesnämnden.

Sammansättning

Dekanus, prodekanus tillika integrationsdirektör (ID), fyra sektionsdekaner, GB-ordförande, vetenskaplig direktör (SD) och två studentrepresentanter (är även representanter i AU). Om sektionsdekan är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för sektionen ersätta vid aktuellt möte. Kanslichefen deltar i kommitténs möten.

Ledamöter

Ordförande/Integrationsdirektör SciLifeLab

Catarina Rydin, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Matematisk-fysiska sektionen

Tom Britton, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

Niclas Kolm, Zoologiska institutionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Regina Lindborg, Institutionen för naturgeografi

Vetenskaplig direktör SciLifeLab

Christos Samakovlis, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Dekanus

Lena Mäler, Institutionen för biokemi och biofysik

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området