Samverkansberedningen 2024-2026

Samverkansberedningen bereder ärenden rörande samverkan (med det omgivande samhället) för områdesnämnden, utarbetar förslag på hur samverkan ska lyftas fram inom det Naturvetenskapliga området och är områdets kontaktorgan mot Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd. Beredningen samverkar även med motsvarande organ inom det Humanvetenskapliga området.

Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), två representanter per sektion, ordförande i Informationsberedningen, en representant för samverkan inom lärarutbildning (MND), en representant för lärarfortbildning (Kemilärarnas resurscentrum, KRC) och tre studentrepresentanter (utses av kåren). Ordförande bör vara en person som ingår i AU. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

 • Ordförande: Tina Elfwing, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Matematisk-fysiska sektionen

 • Ariel Goobar, Fysikum
 • Caroline Leck, Meteorologiska institutionen

Kemiska sektionen

 • Mika Sipponen, Institutionen för material- och miljökemi
 • Pål Stenmark, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

 • Mats Björk, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Andrzej Wojcik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

 • Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap
 • Nina Kirchner, Institutionen för naturgeografi

Grundutbildningsberedningen

 • Ordinarie: Mats Johnsson, Institutionen för material- och miljökemi
 • Suppleant: Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området