Matematisk-fysiska sektionsberedningen 2024-2026

I sektionsberedningarna finns representanter från samtliga institutioner inom sektionen. Beredningen behandlar institutionsövergripande frågor.

Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

 • Joakim Edsjö, ordförande, Fysikum
  Johan Nilsson, vice ordförande, Meteorologiska institutionen
 • Roderigo Caballero, prefekt, Meteorologiska institutionen
 • Jan Conrad, prefekt, Fysikum
 • Garrelt Mellema, prefekt, Institutionen för astronomi
 • Joanna Tyrcha, prefekt och ON-gruppsupleant, Matematiska institutionen
 • Åsa Larsson, ON-ledamot, Fysikum
 • Fredrik Hellberg, studierektor, Fysikum
 • Samuel Lundqvist, studierektor, Meteorologiska institutionen
 • Jonas Nycander, studierektor, Meteorologiska institutionen
 • Magnus Näslund, studierektor, Institutionen för astronomi
 • Mikael Fogelström, föreståndare, Nordiska institutet för teoretisk fysik (NORDITA)

Adjungerad

Ledamot från Young Faculty

Studentrepresentant

 • Vakant

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området