Lärarförslagsnämnderna 2024-2026

Respektive lärarförslagsnämnd (LFN) bereder läraranställningsärenden inom respektive sektion. Inför anställning av biträdande lektorer och tillsvidareanställning som universitetslektor och professor anordnar nämnden i samråd med sakkunniga i ärendet provföreläsningar och intervjuer med inbjudna kandidater. I normalfallet ska de sakkunniga delta i intervjuerna och i LFN:s överläggningar

Sammansättning

Var och en av de fyra nämnderna består av: Fyra ledamöter (lärare), fyra suppleanter och två studentrepresentanter med suppleanter (utses av kåren). Fackliga representanter har närvaro och yttranderätt. Sektionens dekanus är självskriven ledamot av nämnden och dess ordförande. I normalfallet är sektionens vice ordförande ledamot i nämnden och dess vice ordförande. Ordförande, liksom vice ordförande, bör vara professor. Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentanter och suppleanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Matematisk-fysiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

 • Joakim Edsjö, ordförande, Fysikum
 • Johan Nilsson, vice ordförande, Meteorologiska institutionen
 • Maria Deijfen, Matematiska institutionen
 • Eva Lindroth, Fysikum

Gruppsuppleanter

 • Frida Bender, Meteorologiska institutionen
 • Pavel Kurasov, Matematiska institutionen
 • Karin Lind, Institutionen för astronomi
 • Peter Lundqvist, Institutionen för astronomi

Studentrepresentant

 • Ordinarie: Vakant
 • Suppleant: Vakant

Facklig representant

 • Vakant

Kemiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

 • Erik Lindahl, ordförande, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Nicole Pamme, vice ordförande, Institutionen för material- och miljökemi
 • Ville Kaila, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi

Gruppsuppleanter

 • Pher Andersson, Institutionen för organisk kemi
 • Eva Hedlund, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Anneli Kruve, Institutionen för material- och miljökemi
 • Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi

Studentrepresentant

 • Ordinarie: Vakant
 • Suppleant: Vakant

Facklig representant

 • Vakant

Biologiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

 • Catarina Rydin, ordförande, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Niclas Kolm, vice ordförande, Zoologiska institutionen
 • John Fitzpatrick, Zoologiska institutionen
 • Eva Sverremark-Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Gruppsuppleanter

 • Claes Andréasson, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Kristina Jonas, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Francisco Nascimento, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Rhonda Snook, Zoologiska institutionen

Studentrepresentant

 • Ordinarie: Vakant
 • Suppleant: Vakant

Facklig representant

 • Vakant

Geo-miljövetenskapliga lärarförslagsnämnden

Ordinarie

 • Regina Lindborg, ordförande, Institutionen för naturgeografi
 • Matthew MacLeod, vice ordförande, Institutionen för miljövetenskap
 • Matthew O'Regan, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Ilona Riipinen, ACES

Gruppsuppleanter

 • Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap
 • Nina Kirchner, Institutionen för naturgeografi
 • Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Stefan Wastegård, Institutionen för naturgeografi

Studentrepresentanter

 • Ordinarie: Vakant
 • Suppleant: Vakant

Facklig representant

 • Vakant

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området