Kemiska sektionsberedningen 2024-2026

I sektionsberedningarna finns representanter från samtliga institutioner inom sektionen. Beredningen behandlar institutionsövergripande frågor.

Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

 • Erik Lindahl, ordförande, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Nicole Pamme, vice ordförande, Institutionen för material- och miljökemi
 • Niklas Hedin, prefekt, Institutionen för material- och miljökemi
 • Martin Högbom, prefekt, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Kalman Szabo, prefekt, Institutionen för organisk kemi
 • Christian Broberger, stf prefekt, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Fahmi Himo, stf prefekt, Institutionen för organisk kemi
 • Ulrika Nilsson, stf prefekt och studierektor, Institutionen för material- och miljökemi
 • Andreas Barth, studierektor, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Belen Martin-Matute, studierektor, Institutionen för organisk kemi
 • Berit Olofsson, ON-ledamot, Institutionen för organisk kemi
 • Daniel Daley, bitr prefekt och studierektor, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Joseph Samec, studierektor, Institutionen för organisk kemi
 • Mats Johansson, studierektor, Institutionen för material- och miljökemi
 • Lennart Bergström, Institutionen för material- och miljökemi

Adjungerad

 • Helena Bergman, studierektor, Kemiska övningslaboratoriet/Institutionen för material- och miljökemi
 • Ledamot från Young Faculty

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området