Grundutbildningsberedningens arbetsutskott 2024-2026

Grundutbildningsberedningens arbetsutskott (GB-AU) ansvarar för inrättande av nya kurser, revidering av examensbeskrivningar och utbildningsplaner, samt beredning inför inrättande av nya huvudområden och utbildningsprogram.

Arbetsutskottet ansvarar även för att ta fram förslag till dimensionering och prioritering av utbildningsuppdrag enligt områdets dimensionerings och prioriteringsplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Enligt områdets delegationsordning får GB-ordförande, på delegation, fatta vissa beslut efter hörande av GBAU.

Sammansättning

GB-ordförande, en representant per sektion (inklusive ordförande för LUS och vice ordförande för GB) och en studentrepresentant med suppleant. Representanterna är även ledamöter i GB. GB:s vice ordförande är personlig suppleant för GB-ordförande. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

  • Ordförande: Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
  • Suppleant: Niklas Janz, Zoologiska institutionen

Matematisk-fysiska sektionen

  • Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

  • Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

  • Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

  • Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi

Studentrepresentant

  • Ordinarie: Linnea Andersson

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området