Geo- och miljövetenskapliga sektionsberedningen 2024-2026

I sektionsberedningarna finns representanter från samtliga institutioner inom sektionen. Beredningen behandlar institutionsövergripande frågor.

Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

 • Regina Lindborg, ordförande, Institutionen för naturgeografi
 • Matthew MacLeod, vice ordförande, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Sara Cousins, prefekt,Institutionen för naturgeografi
 • Carl-Magnus Mörth, prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Anna Sobek, prefekt, Institutionen för miljövetenskap
 • Gustaf Hugelius, ON-ledamot, Institutionen för naturgeografi
 • Matthew O´Regan, ON-gruppsuppleant, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Volker Brüchert, studierektor, Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Ann-Kristin Eriksson Wiklund, studierektor, Institutionen för miljövetenskap
 • Björn Gunnarson, studierektor, Institutionen för naturgeografi

Adjungerade

 • Fernando Jaramillo,Institutionen för naturgeografi
 • Christian Stranne,Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Johan Ström,Institutionen för miljövetenskap
 • Christoph Humborg, Stockholms universitets Östersjöcentrum
 • Magnus Nyström, Stockholms resilienscentrum

Suppleanter

 • Helen Coxall, stf prefekt,Institutionen för geologiska vetenskaper
 • Stefan Wastegård,stf prefekt,Institutionen för naturgeografi
 • Paul Zieger, stf prefekt,Institutionen för miljövetenskap

Studentrepresentant

 • Vakant

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området