Forskarutbildningsberedningen 2024-2026

Forskarutbildningsberedningens (FB) uppdrag är att verka för utveckling och kvalitetssäkring av områdets forskarutbildningar. Beredningen initierar undersökningar av utbildningen på forskarnivå, ordnar studierektorsmöten m m. Doktoranderna har möjlighet att ta upp eventuella problem inom forskarutbildningen för förslag till åtgärder av områdesnämnden.

Sammansättning

Ordförande, vice ordförande (båda utses av dekanus), två lärarrepresentanter per sektion (inklusive vice ordförande) med en gruppsuppleant och en forskarstuderande per sektion med en suppleant (utses av kåren). Ordförande bör vara en person som ingår i AU. Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentanter och gruppsuppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

 • Ordförande: Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Vice ordförande: -

Matematisk-fysiska sektionen

 • Ordinarie: Markus Janson, Institutionen för astronomi
 • Ordinarie: Michael Odelius, Fysikum
 • Suppleant: Chun-Biu Li, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

 • Ordinarie: Ulrika Nilsson, Institutionen för material- och miljökemi
 • Ordinarie: Andreas Barth, Institutionen för biokemi och biofysik
 • Suppleant: Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

 • Ordinarie: Love Dalén, Zoologiska institutionen
 • Ordinarie: Antonio Barragan, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Suppleant: Monika Quinones Winder, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

 • Ordinarie: Elena Gorokhova, Institutionen för miljövetenskap
 • Ordinarie: Helle Skånes, Institutionen för naturgeografi
 • Suppleant: Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området