Biologiska sektionsberedningen 2024-2026

I sektionsberedningarna finns representanter från samtliga institutioner inom sektionen. Beredningen behandlar institutionsövergripande frågor.

Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

 • Catarina Rydin, ordförande, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Niclas Kolm, vice ordförande, Zoologiska institutionen
 • Kristoffer Hylander, prefekt, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Bengt Karlsson, prefekt, Zoologiska institutionen
 • Neus Visa, prefekt, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Ann-Kristin Östlund Farrants, prefekt, Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Ann-Beth Jonsson, ON-gruppsuppleant, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Mattias Mannervik, ON-ledamot, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Emily Baird, Zoologiska institutionen
 • Antonio Barragan, studierektor, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Björn Birgersson, studierektor, Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Francisco Nascimento, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Kristina Jonas, studierektor, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Carl Gotthard, studierektor Zoologiska institutionen
 • Jessica Slove Davidson, studierektor, Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Susanne Keipert, Forskarskolan, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
 • Sara Rydberg, studierektor Forskarskolan, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 • Örjan Bodin, Stockholms resilienscentrum
 • Tina Elfwing, föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
 • Gunvor Larsson, föreståndare, Bergianska botaniska trädgården
 • Lovisa Lundholm, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (Young Faculty)
 • Vasilios Tsarouhas, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (Young Faculty)

Suppleant

 • Vakant

Studentrepresentant

 • Vakant

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området