Befordringsnämnden

Befordringsnämnden (BFN) bereder befordringsärenden.

Sammansättning

Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, GB-ordförande och två studentrepresentanter (utses av kåren). Fackliga representanter har närvaro och yttranderätt. Om sektionsdekan är förhindrad att delta i möte kan vice ordförande för LFN ersätta vid aktuellt möte.

Ledamöter

 • Dekanus: Lena Mäler
 • Prodekanus: Martin Jakobsson
 • Sektionsdekan: Catarina Rydin
 • Sektionsdekan: Regina Lindborg
 • Sektionsdekan: Erik Lindahl
 • Sektionsdekan: Joakim Edsjö
 • Ordförande GB: Alasdair Skelton

Studentrepresentant

 • Ordinarie: Filippo Schiavo
 • Suppleant: Natalia Karolina Kuk

Facklig representant

 • Ordinarie: Roger Persson-Österman, SACO
 • Suppleant: Jessica Slove Davidson, SACO

Senast uppdaterad: 2024-04-14

Sidansvarig: Naturvetenskapliga området